Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to understand the role of Destination Management Organisations and how they manage with different kind of stakeholders on a destination as e.g. a country, region or a town. The course will also give in-depth knowledge of the functions how to satisfy visitors needs and demands on a sustainable way. Målsättningen med kursen är att fördjupa sig i destinationens helhetsledning i en vald turistdestination och samtidigt få kunskap över behovet av ansvarsfullt verksamhet tillsammans med destinationers aktörer. Studeranden kan efter kursen också identifiera konkurrensens inverkan på turismen och iakta specialdrag i en destination.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to be able to have a deep knowledge of one chosen destination in Finland or somewhere else. He/she does understand the competitiveness of destinations compared to other destinations. He/she can evaluate management skills displayed in the case of a successful responsible destination. The student will be able to analyze the position of a tourism company from an internal and external points of view.He/she will also consider the impact of future trends . Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att ha en helhetssyn på samarbete på en turisdestination, hurdana aktörer som behövs för att garantera kvalitativa upplevelser för en besökare. Han/hon kan presentera ett betydande turistområde och kan identifiera dess konkurrenskraft. Studeranden kan ge exempel på en lyckad ledning och ett bra samarbete i en destination.Han/hon kan analysera turistföretagets ställning med tanke på inre och yttre inverkande faktorer samt trender inom branschen.

Innehåll

Analysis of different sectors and networks within tourism fields. Analysis of tourism enterprises and entrepreneurship, future development and the effects on people and destination as it is.Responsible issues for destination development. Some destinations will be familiar during the course. Analys av turismens olika delområden och nätverk, företagande, turismens utveckling, ansvarsfullt resande och effekt. Turismgeografiska strukturer Turistdestinationer och turistmål i Europa samt i övriga världsdelar Destination Management , nätverk inom destinationen Typer av turistattraktioner Aktuella trender och prognoser för framtiden

Förkunskaper

Introduction to the Tourism Industry & Tourism in Contemporary World & Environmental and Social Responsibility

Kursen ersätter följande kurser

Destination Management 2016-2017

Litteratur

Boniface, B.G. & Cooper, Cris.2001. The geography of Travel and Tourism. 2nd ed. Butterworth-Heineman. Oxford. ISBN 0-7506-1670- 9 Hall,C.M.2008.Tourism planning. Policies, Processes and Relationships.Pearson Education Limited:Singapore.2008.ISBN 0 582 32028 Webb sites for responsible tourism References will be given in the course content. Ritchie-Crouch. The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Perspective. Cabi Publishing:Wallingford. ISBN 0 85199 664 7 Ed. Singh Tej Vir,2012. Critical Debates in Tourism.Aspects of Tourism. Channel view publications. More articles are included in the course material

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 1 timmar
  • Nätbaserade - 132 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
  • Destination Analyses

Examinationskrav

To pass the course the student should pass the following examinations: Examination 1 Quiz 30/100 points Examination 2 Learning report 30/100 points Examination 3 Destination analysis a,b,and c total 40/100 p All examinations must be passed with the minimum points (50%) Minumun 50 points to pass the course, maximun 100 points (examinations include written reports and active discussion) The examinations contribute to the final grade as follows: 50-60=1, 61-70=2, 71-80=3, 81- 90=4,91-100=5

Lärare

Halmén Mia

Examinator

Fabricius Susanna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-08

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-21 09:15 - 11:30 B320 Destination Management Halmén Mia

Kurs- och studieplansökning