Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att få stöd och verktyg för att målmedvetet och framgångsrikt kunna studera vid Arcada. Studerande behärskar efter avlagd kurs användning av moderna IT verktyg.

Läranderesultat

Efter avklarat kurs förväntas den studerande: - kunna använda informationskanalerna vid Arcada - känna till sin studieplan, sin profession och reflektera över vad målen med studierna är - känna till olika verktyg, metoder och studieformer som stöd för resultatorienterat lärande (studieorientering) - förstå vad självstyrt lärande innebär för den individuella lärprocessen och för studieresultatet - känna till etiska riktlinjer - kunna identifiera sin språkkompetens - vara medveten om möjligheten att utveckla sin språkkompetens *** - effektivt behärska tabellkalkyleringsprogram - planera och designa grafik - Bygga ett relationsdatabassystem med produkter, kunder och fakturor.

Innehåll

- Avancerade kalkylblad - Framgångsrik ordbehandling - Digital design - Relationsdatabaser

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Ingen

Litteratur

Finns i itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Inlämningsuppgifterna bör vara godkända.

Lärare

 • Nyberg Janne
 • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Nyberg Jan

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (96 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-31

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 08:30 - 10:00 F143 Introduktion till högskolestudier Nyberg Janne
2019-08-28 13:00 - 13:45 E385 Lärandekompetens ABS19-2 (enkät i datorklass) Ståhl Tore
2019-08-28 14:00 - 14:45 E385 Lärandekompetens ABS19-3 (enkät i datorklass) Ståhl Tore
2019-08-28 15:00 - 15:45 E385 Lärandekompetens ABS19-4 (enkät i datorklass) Ståhl Tore
2019-08-29 08:30 - 10:30 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-2 Nyberg Janne
2019-08-29 10:45 - 12:45 E385 Introduktion till högskolestudier ABS19-3 Nyberg Janne
2019-08-30 08:30 - 10:30 E385 Introduktion till högskolestudier ABS19-4 Nyberg Janne
2019-09-02 08:30 - 12:00 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-2 Nyberg Janne
2019-09-03 08:45 - 12:00 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-3 Nyberg Janne
2019-09-04 08:30 - 12:00 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-4 Nyberg Janne
2019-09-05 10:00 - 12:00 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-2 Nyberg Janne
2019-09-06 08:30 - 10:30 E385 Introduktion till högskolestudier ABS19-3 Nyberg Janne
2019-09-06 09:00 - 10:30 B522 Introduktion till högskolestudier Sandell Magdalena
2019-09-06 10:45 - 12:30 E385 Introduktion till högskolestudier ABS19-4 Nyberg Janne
2019-09-06 11:00 - 12:30 B320 Introduktion till högskolestudier Sandell Magdalena
2019-09-09 09:15 - 12:45 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-2 Nyberg Janne
2019-09-10 08:30 - 12:00 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-3 Nyberg Janne
2019-09-10 13:00 - 16:30 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-4 Nyberg Janne
2019-09-11 09:15 - 10:45 F143 Introduktion till högskolestudier Nyberg Janne
2019-09-12 08:30 - 10:30 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-2 Nyberg Janne
2019-09-12 10:45 - 12:45 E385 Introduktion till högskolestudier ABS19-4 Nyberg Janne
2019-09-13 08:30 - 10:30 E385 Introduktion till högskolestudier ABS19-3 Nyberg Janne
2019-09-19 09:15 - 11:15 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-2 Nyberg Janne
2019-09-19 12:00 - 14:00 E385 Introduktion till högskolestudier ABS19-3 Nyberg Janne
2019-09-19 14:30 - 16:30 E385 Introduktion till högskolestudier ABS19-4 Nyberg Janne
2019-09-23 11:00 - 12:30 B320 Introduktion till högskolestudier Sandell Magdalena
2019-09-24 12:15 - 14:15 E385 Introduktion till högskolestudier ABS19-2 Nyberg Janne
2019-09-25 09:15 - 11:15 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-3 Nyberg Janne
2019-09-26 12:15 - 14:15 E385 Introduktion till högskolestudier ABS19-4 Nyberg Janne
2019-10-01 12:15 - 14:15 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-2 Nyberg Janne
2019-10-02 12:15 - 14:15 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-3 Nyberg Janne
2019-10-03 12:30 - 14:30 E385 Introduktion till högskolestudier ABS19-4 Nyberg Janne
2019-10-08 12:15 - 14:15 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-2 Nyberg Janne
2019-10-09 12:15 - 14:15 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-3 Nyberg Janne
2019-10-10 12:15 - 14:15 E385 Introduktion till högskolestudier ABS19-4 Nyberg Janne
2019-10-14 12:15 - 14:15 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-2 Nyberg Janne
2019-10-15 12:15 - 14:15 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-3 Nyberg Janne
2019-10-16 09:15 - 11:15 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-4 Nyberg Janne
2019-10-22 08:30 - 10:30 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-4 Nyberg Janne
2019-10-22 10:45 - 12:45 E383 Introduktion till högskolestudier ABS19-3 Nyberg Janne
2019-10-24 12:00 - 14:00 E385 Introduktion till högskolestudier ABS19-2 Nyberg Janne

Kurs- och studieplansökning