Allmänbildande studier 15 ECTS
Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-020 (0) Teknologi och lärande 5 1
GH-1-021 (0) Teamarbete och innovation 5 2
GH-1-022 (0) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 2
Professionsspecifika studier 135 ECTS
Professionell kommunikation - Grundläggande studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-189 (0) Svenska och kommunikation för fysioterapi 5 1
SP-1-193 (0) Fysioterapian suomi 5 2
SP-1-197 (0) English Professional Communication FT 5 1
Människan i rörelse - Grundläggande studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-082 (0) Människans anatomi, fysiologi och biomekanik 10 1
FT-2-083 (0) Människans utveckling och motorisk inlärning 5 1
FT-2-084 (0) Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga 10 1
Hälsofrämjande verksamhet - Avancerade studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-085 (0) Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter 5 1
FT-2-086 (0) Arbetshälsa och ergonomi 5 1
FT-2-087 (0) Hälsofrämjande motion 5 1
Fysioterapeutiska bedömningar och metoder - Avancerade studier (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-088 (0) Fysioterapeutisk träning och metoder 10 2
FT-2-089 (0) Hälsoteknologi och bedömning 10 2
Klinisk fysioterapi och rehabilitering - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-096 (0) Yrkespraktik 1 10 2
FT-2-090 (0) Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar 5 2
FT-2-091 (0) Stöd- och rörelseorganens fysioterapi 1 5 2
FT-2-092 (0) Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 5 2
FT-2-093 (0) Stöd- och rörelseorganens fysioterapi 2 5 3
Tillämpad fysioterapi och rehabilitering - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-097 (0) Yrkespraktik 2 10 3
FT-2-098 (0) Yrkespraktik 3 10 3
FT-2-094 (0) Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 2 5 3
FT-2-095 (0) Psykofysisk fysioterapi 5 3
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Utvecklingspraktik - Utvecklingsstudier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-3-012 (0) Utvecklingspraktik 15 4
Utvecklingsstudier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-3-004 (3) Arbetslivsrelaterade projekt 15 4
Forskningsstudier 30 ECTS
Lärdomsprov och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-018 (0) Kunskapsutveckling och metodikens grunder 5 1
GH-2-019 (0) Fördjupad metodik 5 3
GH-2-020 (0) Tillämpad metodik 5 3
GH-2-021 (0) Lärdomsprov 15 3

Kurs och studieplanssökning