Grundstudier 60 ECTS
Introduktion till kulturproducentskap (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-1-001 (0) Konsten i samhället 6 1
KP-1-013 (0) Yrket och studierna 6 1
Kreativitet och kommunikation (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-1-014 (0) Kreativitet och kommunikation 12 1
Konst och kulturkännedom (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-130 (0) Svenska 3 1
KP-1-015 (0) Konst- och kulturanalys 9 1
Evenemangsproduktion (24)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-1-016 (0) Evenemang och upplevelser: evenemangens ABC 8 1
KP-1-018 (0) Förverkligande och evaluering av kulturevenemang 8 1
KP-1-017 (0) Kulturevenemangplanering 8 1
Yrkesstudier 120 ECTS
Projektledning (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-029 (0) Projektledning från idé till projekt 9 2
KP-2-030 (0) Styrning av projekt 9 2
KP-2-031 (0) Förverkligande och utvärdering av projekt 9 2
KP-1-009 (0) Hållbar utveckling 3 2
Kulturpolitik och kulturhistoria (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-032 (0) Kulturpolitik och kulturhistoria 12 2
Kulturekonomi (18)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-033 (0) Allmän kulturekonomi i samhället 3 2
KP-2-035 (0) Ekonomiska verktyg 9 2
KP-2-034 (0) Marknadsföring 6 2
Konst och kulturkunskap (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-038 (0) Konst- och kulturkunskap 12 3
Kulturentreprenörskap (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-040 (0) Entreprenörskap 3 3
KP-2-039 (0) Entreprenörskap med kulturinriktning 6 3
SP-2-019 (0) Finska 3 3
Forskning och utveckling (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-017 (0) Forskningsmetodik 3 3
KP-2-041 (0) Utvecklingsmetoder 3 3
Arts Management (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-042 (0) Arts Management i ett internationellt perspektiv 9 4
SP-2-020 (0) Engelska 3 4
Professionell utveckling (18)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-044 (0) Studiefärdigheter och professionell tillväxt 3 4
KP-2-043 (0) Yrkesutveckling 15 4
Valfria studier 15 ECTS
Valfria studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Valfria studier 15 4
Examensarbete 25 ECTS
Praktik 30 ECTS
(30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning