På Arcada finns det många personer som du kan vända dig till om du vill prata konfidentiellt med någon. 

Du kan ta kontakt med någon av oss genom att ringa, sms:a eller skriva e-post. Du kan också skriva till vagledning@arcada.fi om du är osäker på vem du ska kontakta. Från och med augusti 2021 har vi också en välmående-chat på Start. Där kan du anonymt ställa frågor eller boka en individuell tid.

Studentpräst

Lisa Enckell (fram till 16.8, då Sonja Jakobsson återvänder till Arcada)
lisa.enckell@evl.fi
tel. 050 380 0662