I Arcada finns det många personer som du kan vända dig till om du vill prata konfidentiellt med någon. 

Hälsovårdare

Tessa-Maria Puolakka
tessamaria.puolakka@hel.fi
050 310 56 07

Psykiatrisk sjukskötare

Teija Peltovuori
040 336 0188, 09 310 51937
(e-post inte tillgängligt pga säkerhetsskäl)

Vägledningsplanerare/ 
Låg tröskel - service

Erika Nyström
erika.nystrom@arcada.fi
050 408 1338
WhatsApp: 040 593 4385

Studentpräst

Sonja Jakobsson 
sonja.jakobsson@evl.fi
tel. 050 380 0662