I Arcada finns det många personer som du kan vända dig till om du vill prata konfidentiellt med någon. 

Studentpräst

Sonja Jakobsson 
sonja.jakobsson@evl.fi
tel. 050 380 0662