På Arcada finns det många personer som du kan vända dig till om du vill prata konfidentiellt med någon. 

Du kan ta kontakt med någon av oss genom att ringa, sms:a eller skriva e-post. Du kan också skriva till E-post: vagledning@arcada.fi om du är osäker på vem du ska kontakta. Från och med augusti 2021 har vi också en välmående-chat på Start. Där kan du anonymt ställa frågor eller boka en individuell tid.

Studentpräst

Sonja Jakobsson 
E-post: sonja.jakobsson@evl.fi
tel. 050 380 0662