I Arcada finns det många personer som du kan vända dig till om du vill prata konfidentiellt med någon. 

Studentpräst

Andreas Andersson
andreas.andersson@evl.fi
tel. 050 380 0662

Hälsovårdare

Tessa Puolakka
tel. 050 310 5607

Sara Sommardahl
tel. 040 161 65 46