I Arcada finns det många personer som du kan vända dig till om du vill prata konfidentiellt med någon. 

Studentpräst

Jessica Högnabba-Akin
tel. 050 380 0662

jessica.hognabba@evl.fi

Hälsovårdare

Tessa-Maria Puolakka
tessamaria.puolakka@hel.fi
050 310 56 07