I Arcada finns det många personer som du kan vända dig till om du vill prata konfidentiellt med någon. 

Studentpräst

Lisa Enckell 
lisa.enckell@evl.fi
tel. 050 380 0662