I Arcada finns det många personer som du kan vända dig till om du vill prata konfidentiellt med någon. 

Studentpräst

Andreas Lundgren
andreas.lundgren@evl.fi
tel. 050 380 0662

Hälsovårdare

Tessa Puolakka
tel. 050 310 5607