För att använda Arcadas IT-tjänster och utbildningsverktyg får du ditt eget personliga IT-användarkonto. När du accepterar din studieplats på Arcada skapas automatiskt ett användarkonto till dig i vårt system. Allt du behöver göra är att aktivera det och ställa in ett nytt lösenord. Vi rekommenderar att du aktiverar och hanterar ditt användarkonto på AAS, Arcada Account Services, där du kan logga in med ditt användarkonto. Om du ännu inte har aktiverat användarkontot eller om du har tappat lösenordet kan du logga in på AAS med hjälp av en Nätbanks-autentiseringstjänst för någon finsk bank, ett finskt elektroniskt ID, ett mobilcertifikat eller med ett aktivt användarkonto på vissa andra finska universitet genom Haka-inloggning

I början av varje termin kommer IT-support att ha en servicepunkt där du kan skaffa ditt användarkonto genom att presentera ett giltigt ID (körkort eller pass).

Om du inte kan använda något av alternativen ovan, vänligen kontakta it-support@arcada.fi.

Tjänster

Vill du byta lösenordet? - Gå till AAS, logga in och välj Byt lösenord

Har du tappat bort ditt lösenord? - Gå till AAS och välj Glömt lösenordet?

Har du inte ännu fått ett Arcada konto och lösenord? - Gå till AAS och välj Lös ut IT-konto

IT-kontot

Som student eller anställd vid Arcada har du ett personligt användarkonto bestående av ett användarnamn (login) och ett lösenord.

Du är personligen ansvarig för användarkontot och lösenordet. När du använder Arcadas IT-tjänster förbinder du dig till Arcadas IT-regler. Om du bryter mot IT-reglerna har IT-enheten rätt att låsa användarkontot med omedelbar verkan och för en tidsperiod på upp till två månader.

Användarkontot är giltigt under hela studietiden och kommer att inaktiveras 4 veckor efter att studierätten eller anställningsförhållandet upphört.

Det användarnamn och lösenord du använder på Arcada skall du inte använda på andra tjänster utanför högskolan.

Observera att du aldrig skall avslöja ditt lösenord för någon annan, inte ens åt IT-personal eller IT-administratörer.