Under utbytet

Ändring i kursval

Det är inte ovanligt att det sker förändringar i kursvalen under utbytesperioden. Ifall du ändrar din kursplan ska du kontakta din examensansvariga lärare/internationella kontaktpersonen på din utbildning. Du ska fylla i och skriva under blanketten Changes to Learning Agreement (bilaga till ditt Learning Agreement) och skicka den per epost till din examensansvariga lärare/ internationella kontaktpersonen på din utbildning. Gör gärna detta inom ett par veckor efter att studierna kört igång. Skicka en skannad kopia till international[a]arcada.fi när ditt nya Learning Agreement är underskrivet av dig, din examensansvariga lärare/internationella kontaktpersonen på din utbildning och av den mottagande högskolan.

Det är viktigt att vara i kontakt med Arcada angående förändringar för att underlätta tillgodoräknandet av kurserna då du kommer tillbaka.

Blankett för dig som är på Erasmusutbyte

  • Du som har fyllt i OLA (Online Learning Agreement) innan ditt utbyte ska du också göra ändringsanmälningarna via OLA här https://learning-agreement.eu/ Extern länk
  • När du skickar in blanketten Changes to Learning Agreement ska du också bifoga det ursprungliga Learning Agreementet så att den som ska godkänna ändringen kan se vad ni ursprungligen avtalat om.

Blankett för dig som är på Nordplus-, Bilateralt- eller Freemover-utbyte

  • Changes to Learning Agreement är en bilaga till Learning Agreement och det ska alltid bifogas till ditt preliminära Learning Agreement.

Eventuella problemsituationer

Man har vanligtvis inga stora problem under utbytestiden, men vid eventuella problemsituationer kontakta internationella koordinatorn på Arcada samt kontaktpersonen på den mottagande högskolan. Om du avbryter ditt utbyte måste du omedelbart meddela både koordinatorn på Arcada och den vid den mottagande högskolan. Förutom vid allvarliga sjukdomsfall el. dyl. rekommenderar vi att du kontaktar internationella koordinatorn på Arcada före du fattar beslut om att avbryta utbytet.

Kom ihåg att utbytesstipendier är bundna till utbytestiden, vilket betyder att om du avbryter ditt utbyte, måste du betala en del av eller det hela stipendiet tillbaka.

Letter of Confirmation (Erasmus)

Du som är på Erasmus-utbyte ska komma ihåg att be kontaktpersonen på den mottagande högskolan att skriva under Letter of Confirmation i slutet av ditt utbyte. Du kan antingen använda den version som den mottagande högskolan har eller vår blankett som du hittar här nedan.