Du ska ha klarat åtminstone minst ett års studier på Arcada före utbytet börjar. Inom vissa utbildningar lönar det sig att åka på utbyte under andra året och inom andra under tredje eller fjärde året. Olika utbildningar har olika rekommendationer.

Om du av någon orsak inte har möjlighet att åka på utbyte under den rekommenderade tidpunkten för din utbildning, bör du kontakta din examensansvariga lärare eller amanuens för att se om det finns andra möjligheter.

Rekommenderad tid för utlandsstudier

 • Barnmorska: år 2, år 3, år 4 eller år 5. Kontakta examensansvariga vid din utbildning.
  OBS! 2 praktiker (15sp) gjorda i Finland bör vara avklarade före praktik utomlands. Frågor gällande praktik utomlands riktas vänligen till E-post: vardinternationelltutbyte@arcada.fi
 • Energi- och miljöteknik: år 2 eller 3
 • Ergoterapeut: år 2 år 3 eller år 4 höst
 • Fysioterapeut: år 4 höst eller år 3 vår
 • Företagsekonomi: år 2 (gärna våren om endast 1 termin)
  Mera information kring rekommenderad tid för utlandsstudier och hur fundera kring val av kurser, se bilagan nedan.
 • Förstavårdare: kontakta examensansvariga vid din utbildning.
  OBS! 2 praktiker (15sp) gjorda i Finland bör vara avklarade före praktik utomlands. Frågor gällande praktik utomlands riktas vänligen till E-post: vardinternationelltutbyte@arcada.fi
 • Hälsovårdare: kontakta examensansvariga vid din utbildning.
  OBS! 2 praktiker (15sp) gjorda i Finland bör vara avklarade före praktik utomlands. Frågor gällande praktik utomlands riktas vänligen till E-post: vardinternationelltutbyte@arcada.fi
 • Idrotts- och hälsopromotion: år 2 för ett helt år/ år 3 vår för halvt år (men andra tider också möjliga! Kolla med utbildningen)
 • Informationsteknik: år 2 (gärna hösten om endast 1 termin)
  Mera information kring rekommenderad tid för utlandsstudier och hur fundera kring val av kurser, se bilagan nedan.
 • International business: år 2 (gärna våren om endast 1 termin)
  Mera information kring rekommenderad tid för utlandsstudier och hur fundera kring val av kurser, se bilagan nedan.
 • Kulturproducentskap: år 3
 • Material- och processteknik: år 2 eller 3
 • Materials processing technology: 2 eller 3
 • Mediekultur: år 3
 • Nursing: year 2 or 3.
  N.B! 2 practical placements (15cr) done i Finland need to be completed before a placement abroad.
 • Sjukskötare: år 2 eller år 3.
  OBS! 2 praktiker (15sp) gjorda i Finland bör vara avklarade före praktik utomlands. Frågor gällande praktik utomlands riktas vänligen till E-post: vardinternationelltutbyte@arcada.fi
 • Socionom: beslut om lämplig tidpunkt tas efter en individuell genomgång med studenten

Att tänka på när du planerar ett utbyte

 • Varför vill jag åka på studentutbyte? Hur motiverad är jag?
 • Under vilken tid av studierna är det vettigast för mig att åka?
 • Hur bra har jag klarat av mina studier hittills?
 • Har jag tillräckliga språkkunskaper?
 • Hur mår jag?
 • Hur flexibel och självständig är jag?
 • Hur ser min ekonomiska situation ut?