Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är:
- att ge grundkunskaper i: intensivvård och
perioperativ vård (anestesi och instrument)
-förstå och kunna tolka andningen och
cirkulationen, neurologin,
-Dokumentering inom specifika områden
-förstå aseptikens betydelse inom specifika
kontext
- kan förbereda ett sterilt bord och
operationsområde

Läranderesultat

Efter kursen förväntas studerande ha:
- grundläggande kunskaper i intensivvård och
perioperativ vård. Detta omfattar kunskaper i
patientens vårdbehov inom både
intenvvårdskontexten och den perioperativa
vården.
- Känna till de vanligaste anestesiformerna och
läkemedlen
-Känna till grunderna i patientemonitorering
- Dokumentera och rapportera ur intensiv och
perioperativ vårdperspektiv
- Förbereda och assistera i perioperativ kontext
-Känna till operationsintrumentens olika
karaktärer

Innehåll

-Föreläsningar
-Nätbaserade studier och quiz
-Hemtentamen (patientcase)
-Övningar
-Simulering

Förkunskaper

-Anatomi och fysiologi
-Medicin 1 & 2
-Klinisk vård 1 & 2
-Minst 7.5 sp Klinisk vård praktik avklarad

Kursen ersätter följande kurser

Klinisk Vård IV

Mer information

Obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning,
seminariet, praktiska övningar och simulering

Litteratur

-Niemi-Murola et al. 2016. Anestesiologian ja
tehohoidon perusteet. Duodecim
-Ilola et al. 2013. Anestesiahoitotyön käsikirja.
Duodecim eller via Oppiportti
-Karma et al. 2016. Perioperatiivinen hoitotyö.
Sanoma Pro
-Ala-Kokko et al. 2017. Tehohoito-opas. Duodecim
-Parvianen et al. 2021. Akuuttihoidon lääkkeet.
Duodecim
-Ala-kokko et al. 2021. Peruselintoimintojen
häiriöt ja niiden hoito. Duodecim
-Föreläsningsmaterial
-Aktuella artiklar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 14 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 58 timmar
 • Seminarie - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studerande avklara
följande:

Delta i praktiska övningar och simuleringar.
Delta i teoristudier/aktiviteter på
itslearning.
Godkänd skriftlig hemtentamen.

Lärare

 • Eronen Lotta
 • Karbin Daniela
 • Mannevaara Pauleen
 • Paakkonen Heikki
 • Sjölund Terese

Examinator

Karbin Daniela

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2020-04-08 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning