Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden har
kunskaper om
vårdandets, vårdarbetets och vårdvetenskapens
idéhistoriska
rötter och trender samt kunskaper i vårdetikens
grunder och
förmåga att reflektera kring vårdetiska
dilemman
med
utgångspunkt i olika val och beslut.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att förstå vårdandets, vårdarbetets
och
vårdvetenskapens historia samt de idémönster
som
aktualiserats under olika tider och i olika
sammanhang; att
redogöra för idéhistorisk metod och källkritik;
att
reflektera över
vårdandets grundläggande värden och olika
värderingar; att öka
medvetenheten om sin egen inre etik.

Innehåll

- Vårdandets och vårdarbetets idéhistoriska
rötter.
_ Vårdvetenskapens idéhistoria genom valda
klassiska
och nutida
tänkare inom vårdvetenskap.
- Idéhistoriska
metoder
och
källkritik.
- Vårdandets etik: den caritativa etikens
grundkategorier,
-sjukskötarens etiska kod, - etiska teorier;
yttre och inre etik samt ansvar.

Förkunskaper

Första läsårets kurser för prestationen av hela
kursen.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Obligatorisk närvaro under simuleringar och
seminarier.
Övningar och uppgifter som här till kursen
skall
utföras av alla
oberoende av närvaro under föreläsningar.

Litteratur

1. Eriksson K (red.) 1995. Mot en caritativ
vårdetik.
2. Eriksson K, Matilainen D (red.) 2002.
Vårdandets
och
vårdvetenskapens idéhistoria. Strövtåg i
spårandet av
"caritas
originalis".
Båda böckerna utgivna i Åbo Akademis serie
Vårdforskning.
3. Sandman & Kjellström. 2014. Etikboken - Etik
för
vårdande
yrken. Studentlitteratur AB, Lund.
4. Juujärvi & Myyry & Pesso. 2007. Eettinen
herkkyys
ammatllisessa toiminnassa. Kustannusosakeyhtiö
Tammi,
Helsinki.
5. Leino-Kilpi & Välimäki. 2014. Etiikka
hoitotyössä.
Sanoma Pro
Oy, Helsinki
6. Tamm M. 2004. Tanke och tro. Historiska
nedslag i
hälsa,
sjukdom, liv och död. Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 127 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 127 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1:Två skriftliga uppgifter;
gruppuppgift och individuell skriftlig uppgift

Examination 2: Deltagande i gruppens
simuleringsövningar och i seminariet som ordnas
den 30.3.2022.

Kursens bedöms med vitsord utifrån
prestationerna i de skriftliga uppgifterna.

Lärare

 • Ericsson Christoffer
 • Eronen Lotta
 • Gray Pamela
 • Grönlund Anu
 • Savolainen Jari
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Wallinvirta Eivor

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning