Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten
grundläggande kunskap om det finska språket och
förmåga att klara sig i alldagliga situationer,
att öva uttal och utveckla ett basordförråd genom
att
bl.a. läsa vardagliga texter.

Globala mål i focus:
Mål 4: god utbildning för alla
Mål 5: jämställdhet
Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
Mål 10: minskad ojämlikhet
Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att komma till rätta i grundläggande
alldagliga situationer och att ha en insikt om
det finska språket; att känna till grundläggande
strukturer och att t.ex. klara av att böja verb i
presens.
Studenten förväntas vara förmögen att

 • känna till finska uttalsprinciper
 • behärska numror och klockan
 • kunna ställa och besvara grundläggande frågor
  rörande sig själv, sina studier och sin
  arbetsplats
 • kunna veckodagarna
 • kunna kommunicera i enkla café- och
  restaurangsituationer

Innehåll

 • finska grundstruktur
 • muntliga övningar
 • uttal
 • ordförråd
 • grammatik
 • finsk kultur

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mer information

Måndagar: kursen hålls online, föreläsningar i zoo

Join Zoom Meeting
https://arcada.zoom.us/j/2346187979 Extern länk?
pwd=Qnc0ZmtmVGlCVjBYQUhMbi9URDdtdz09
Passcode: FIN20

Onsdagar hålls kursen på campus i klass (inte
online).

Närvaro i närundervisningen är obligatorisk.

Ordbok och kursbok krävs.

Undervisningsspråk: engelska och finska.

Kursmaterial finns på Itslearning. Kursbok (SUOMI
SUJUVAKSI 1 krävs).

Litteratur

Kursbok:
Marjukka Kenttälä: Suomi sujuvaksi I.
Yliopistopaino.
Helsingin yliopisto, Kielikeskus. Kpl 1 -10.
Av läraren sammanställt material i Itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 63 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Självstudier - 67 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande:
skriftlig tentamen 80% och muntligt test 20%
Skriftlig tentamen på kampus: 12.10.2022
Muntlig tentamen via Zoom 5.10. och 10.10.2022
Skriftlig omtentamen 1 på campus: 15.12.2022 kl.
10-12
Skriftlig omtentamen 2 på campus: 9.2.2023 kl. 12-
14
Muntlig omtentamen: via Zoom 4.11.2022 kl. 12.15-
13.00.
Anmälningar via e-post: E-post: minna.lehtola@arcada.fi

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (40 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

2022-10-12 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-29 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners I, Group B, Mondays online: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2346187979?pwd=Qnc0ZmtmVGlCVjBYQUhMbi9URDdtdz09 Passcode: FIN20 Lehtola Minna
2022-08-31 14:00 - 15:45 A311 Finnish for Beginners I, Group B, Wednesdays at campus Lehtola Minna
2022-09-05 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners I, Group B, Mondays online: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2346187979?pwd=Qnc0ZmtmVGlCVjBYQUhMbi9URDdtdz09 Passcode: FIN20 Lehtola Minna
2022-09-07 12:15 - 14:00 FFBI, D4106, Inscription Lehtola Minna
2022-09-12 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners I, Group B, Mondays online: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2346187979?pwd=Qnc0ZmtmVGlCVjBYQUhMbi9URDdtdz09 Passcode: FIN20 Lehtola Minna
2022-09-14 14:15 - 16:00 D4106 Finnish for Beginners I, Group B Lehtola Minna
2022-09-19 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners I, no contact lecture Lehtola Minna
2022-09-21 14:15 - 16:00 D4106 Finnish for Beginners I, Group B Lehtola Minna
2022-09-26 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners I, Group B, Mondays online: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2346187979?pwd=Qnc0ZmtmVGlCVjBYQUhMbi9URDdtdz09 Passcode: FIN20 Lehtola Minna
2022-09-28 14:15 - 16:00 D4106 Finnish for Beginners I, Group B Lehtola Minna
2022-10-03 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners I, Group B, Mondays online: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2346187979?pwd=Qnc0ZmtmVGlCVjBYQUhMbi9URDdtdz09 Passcode: FIN20 Lehtola Minna
2022-10-05 14:15 - 16:00 D4106 Finnish for Beginners I, Group B Lehtola Minna
2022-10-10 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners I, Group B, Oral Exam in Zoom Lehtola Minna
2022-10-12 14:15 - 16:15 F249 Finnish for Beginners I, Group B Lehtola Minna
2022-12-09 12:00 - 14:00 D4106 Finnish for Beginners I, RE_EXAM Lehtola Minna
2022-12-15 10:00 - 12:00 B320 Finnish for Beginners I, re-exam 1 Lehtola Minna
2023-02-09 12:00 - 14:00 B522 Finnish for Beginners I, re-exam II Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning