Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/903000/2022-2023/666">Fysioterapi 2021 - Hälsofrämjande verksamhet - avancerade studier</a>

Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du kan fungera professionellt på engelska inom
ditt eget område samt för akademiska behov. Du kan
i både tal och skrift använda ett relativt
flytande språk i rutinmässiga yrkesrelaterade
situationer, och du klarar av att anpassa ditt
språk till varierande kommunikationssituationer.
Du har redskap och förutsättningar för att
utveckla dina kommunikationsfärdigheter och bygga
upp en förståelse för din bransch. För att uppnå
detta behöver du inneha en kompetens på minst B1.1
i engelska enligt CEFR-skalan.

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet

har du kunskap om:

 • ditt branschspråk och vet hur du utvecklar det.
 • akademiskt skrivande, referenssystem samt
  rapportstruktur.

och färdighet att:

 • berätta om din egen bransch, din utbildning och
  din arbetserfarenhet i både tal och text.
 • samverka relativt flytande i kundbetjäning och
  diskussioner.
 • förstå huvudsaken i talat standardspråk om
  bekanta ämnen.
 • skriva grundläggande för branschen typiska
  dokument och akademisk text på engelska
 • följa språkets viktigaste normer och etikett i
  tal och skrift

Innehåll

Undervisning och övningar i:

 • CV och arbetsansökningar: identifiera, formulera
  och uttrycka sina kompetenser och sin erfarenhet.
 • akademiskt skrivande och referenssystem:
  skrivteknik, stil och struktur.
 • att arbeta med utvalda texter som bidrar till
  förståelsen av språket och utvecklar ordförrådet.
 • att förbereda och hålla presentationer av ämnen
  med anknytning till branschen.
 • professionellt skrivande, e-post, brev samt
  rapportstruktur.

Förkunskaper

Kompetensnivå B 1.1 (Common European Framework)

Kursen ersätter följande kurser

SP-1-075 Engelska (FT), innan 2021-2022

Litteratur

En av att urval romaner och biografier (bestäms på
första träffen).

Övrigt material tillhandahålls av föreläsaren.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 2 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1: Kontinuerlig utvärdering av
förberedande övningar och uppgifter.

Examination 2: Skriva en effektiv arbetsansökan
med introduktionsbrev och tillhörande CV.

Examination 3: Skriva en analys eller ett
sammandrag av ett ämne med anknytning till det
egna området.

Examination 4: Hålla en formell presentation om
ett ämne med anknytning till det egna området.

Examination 5: Skriva en strukturerad rapport om
ett ämne med anknytning till det egna området
eller lärandet.

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: E1: 10%, E2: 20%, E3: 20%, E4: 25%, E5: 25%

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-02-21 10:00 - 12:00 B522 English Professional Communication FT Ray Jan-Anders
2023-03-02 10:00 - 12:00 B522 English Professional Communication FT Ray Jan-Anders
2023-03-08 10:00 - 12:00 B522 English Professional Communication FT Ray Jan-Anders
2023-03-20 10:00 - 12:00 B522 English Professional Communication FT Ray Jan-Anders
2023-03-28 01:15 - 03:15 B522 English Professional Communication FT Ray Jan-Anders
2023-03-28 10:30 - 12:30 B522 English Professional Communication FT Ray Jan-Anders
2023-04-03 10:00 - 12:00 B522 English Professional Communication FT Ray Jan-Anders
2023-04-11 09:00 - 11:00 B522 English Professional Communication FT Ray Jan-Anders
2023-04-17 09:00 - 11:00 B522 English Professional Communication FT Ray Jan-Anders
2023-04-24 09:00 - 11:00 B522 English Professional Communication FT Ray Jan-Anders
2023-05-08 09:00 - 10:30 B517 English Professional Communication FT Ray Jan-Anders
2023-05-08 10:30 - 12:00 B517 English Professional Communication FT Ray Jan-Anders
2023-05-08 12:00 - 13:30 B517 English Professional Communication FT Ray Jan-Anders
2023-05-09 09:00 - 10:30 B517 English Professional Communication FT Ray Jan-Anders
2023-05-09 10:30 - 12:00 B517 English Professional Communication FT Ray Jan-Anders

Kurs och studieplanssökning