Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is that the student gets an understanding for the birth of nursing/caring science, it´s structure and ethical fundaments

Läranderesultat

Learning outcome

At the end of the course the student is expected to be able to;
- understand the birth of nursing/caring science and see the nursing development from a historic perspective
- understand the structure in caring science and its ethos
- be aware of caring from the perspective of history of ideas

Innehåll

Nursing-/caring science as an autonomus human science
Nursing-/caring history
Method of ideahistory
Theories of caring ethics

Mer information

Compulsory attendence on introduction lesson.
Deadline for written essay 09.5.2014

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Seminarier - 16 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 120 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 120 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Skriftligt arbete
Examination 2 Seminarie
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Lärare

 • Gray Pamela
 • Lejonqvist Gun-Britt

Examinator

Gray Pamela

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2014-05-15 - Rapporter och produktioner
 • 2015-05-16 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning