Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kursen bidrar till att utveckla studententens kliniska kompetens inom psykiatrisk hälso -och sjukvård i syfte att kunna fungera professionellt inom området.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha:

Teoretiskt kunnande:
har kunskaper om det det psykiatriska hälso -och sjukvårdssystemet

har kunskaper i mental hälsa och i mentala störningar

Handlingsförmåga i praktiska situationer:
förstår den psykiatriska vårdprocessens särdrag och kan tillämpa dessa

kan identifiera, bemöta och vårda patienter med olika psykiska problem och sjukdomar

kan delta i vårdens planering, förverkligande och utvärdering samt göra en skriftlig vårdplan

inser vårdrelationens betydelse och kan medvetet använda sina egna färdigheter för att främja patientens hälsa

Etiskt förhållningssätt:
kan tillämpa etiska principer i den psykiatriska kontexten

är medveten om sitt eget kunnande och sina egna gränser samt kan använda handledning som stöd för sin professionella utveckling

inser variationer i närhet/distans fenomenet i den psykiatriska vården

Inlärningsresultat för vårdpedagogik:
Med hjälp av sina pedagogiska kunskaper planera, genomföra och utvärdera undervisning för personal -och patienter.

Innehåll

Tillämpade studier i psykiatrisk vård .

Förkunskaper

Teoretiska kurser i psykiatrisk vård + avlagda kurser i teoretiska och tillämpade studier i årskurs 1 och 2.

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
  • Självstudier - 30 timmar
  • Praktik - 245 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 280 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 280 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten godkännes i tillämpade studier och rapporter.

Lärare

Savolainen Jari

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning