Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kunna identifiera patienter i olika former av kriser. Studenten kan bemöta och vårda patienter i kris. Studenten har kunskaper om vården av olika typer av missbruksproblem. Studenten kan även igenkänna och bemöta mentala aspekter inom vården.

Läranderesultat

Kursen bidrar till att utveckla studentens kompetens inom den kliniska mentalvården beträffande patienter som lider av olika former av kris, beroende,missbruks -och grundläggande mentala problem.

Innehåll

-olika former av kriser
-krisvård
-krisservice
-olika former av missbruk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Savolainen Jari

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning