Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen i Anatomi och fysiologi,
4p,
är att skapa förståelse för människokroppens
byggnad
och
funktioner samt ge färdigheter att uppmärksamma
sjukdom.
Målsättningen med kursen i första hjälp, 1p, är
att
väcka intresse
och förståelse för första hjälp i olika akuta
nödsituationer och
färdighet till återupplivning.

Läranderesultat

Vid kursens slut förväntas studenten :
i relation till kursen i Anatomi och fysiologi:

-kunna beskriva människokroppens byggnad och
namnge
organen på svenska och med vetenskapliga namn

-förstå och kunna beskriva de olika
organsystemens;
rörelseapparatens, cirkulationssystemets,
andningsorganens,
matspjälkningssystemets, urinorganens,
fortplantningaorganens,
de endokrina organens, nervsystemets och
sinnesorganens
funktioner.

I relation till kursen i Första hjälp:
-kunna kartlägga riskgrupper, situationer och
händelseförlopp i
olycksfall
- kunna delta i vården vid sjukdomsfall,
återupplivning och
använda defibrilliator

Innehåll

Innehåller anatomi och fysiologi

Skelett och muskulatur, cirkulation, andning,
matspjälkning,
urinutsöndring, fortplantning, nervsystemet,
sinnesorgan och
endokrina organ.

Innehåll i kursen i Första hjälp:
- Beteende på olycksplatsen
- Återupplivning
- Förstahjälpen vid sjukdomsfall och
olyckshändelser samt förebyggande åtgärder.

Godkänd kurs är ett förhandskrav för kursen
Medicinska ämnen I.

Förkunskaper

Behövs inte

Kursen ersätter följande kurser

2005-2007:
GH-2-001 Anatomi, fysiologi och patologi (4 sp)
ET-1-013 Grundvård och första hjälp (1 sp)

-2004:
Anatomi och fysiologi 1
Anatomi, Fysiologi och Patologi
Biomekanik

Litteratur

Haug et al. 2007. Människokroppen. Liber
Stockholm.
ISBN: 9789147084357
Tilläggslitteratur:
Haug et al. Människans fysiologi. Liber.
Stockholm
Bukowski et al. Anatomisk atlas. Liber. Stockholm
Nienstedt et al. Människans fysiologi och
anatomi.
Esselte.
Uppsala.
Johnsson et al. Anatomi och fysiologi. Esselte.
Uppsala.
Fogelberg et al. Anatomi du och din kropp.
Esselte.
Nacka.
Sahi et al. 2006. Ensiapuopas. Helsinki.
Duodecim,
Finlands
Röda Kors. i uppl. ISBN 951-656-241-8.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Nätbaserade - 135 timmar
 • instuderingsfrågor - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen i anatomi och fysiologi 4p

Lärare

 • Mannevaara Pauleen
 • Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Hittas på ItsLearning

Examinationsformer

 • 2020-10-21 - Tentamina
 • 2016-10-17 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning