Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)
 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

Lärande kompetens (allmänna)
Fysioterapeutisk undersöknings och bedömnings
kompetens (professionsspecifik)

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Kan du beskriva människokroppens byggnad och
funktion samt namnge organ, skelettben, leder
och muskler på svenska och med medicinska
begrepp.

Kan du lokalisera och palpera anatomiska
landmärken, skelettben samt muskler i stöd- och
rörelseapparaten och lokalisera perifera nerver
i övre- och nedre-extremitet.

Kan du beskriva och redogöra för de olika
organsystemen och deras samverkan.

Kan du analysera människans normala
kroppsfunktioner i rörelseorganen och definiera
patofysiologin och dess inverkan på människan.

Kan du beskriva och redogöra för hur muskel-,
nerv- och stödjevävnad är relaterade till
rörelse och funktionsförmåga.

Kan du tillämpa biomekaniska lagbundenheter som
påverkar stöd- och rörelseorganen och kan på
ett systematiskt sätt analysera rörelse och
funktion.

Innehåll

Anatomi och fysiologi:
Den friska människokroppens byggnad och
funktioner

Biomekanik: biomekaniska begrepp och
lagbundenheter som påverkar stöd- och
rörelseorganen. Grunderna i rörelseanalys.

Stöd- och rörelseapparatens anatomi:
Uppbyggnaden av människans skelett, leder,
muskler och perifera nervsystemet
Palperingen av anatomiska landmärken i stöd-
och rörelseorganen.

Förkunskaper

Behövs inte

Kursen ersätter följande kurser

IF-2-001 (0) - Anatomi, fysiologi och biomekanik
IF-2-002 (0) - Rörelseapparatens anatomi

Mer information

Följ tidtabllen på Asta och ItsLearning för
zoom föreläsningar, närundervisning, praktiska
lektioner, tenter etc.

Litteratur

Anatomi och fysiologi: Haug et al. 2007.
Människokroppen Liber.
Stockholm. ISBN: 9789147084357

Biomekanik: Trew, M and Everett,T (2010): Human
movement. Sixth edition.

Rörelseapparatens anatomi: Behnke R.S. Anatomi
för idrotten fakta om rörelseapparaten 2015.
SISU Idrottsböcker - idrottens förlag ISBN 978-
91-87745-64-5

Referenslitteratur:

Muscolino, J. E. & Grönholm, M. 2019. Anatomia &
palpaatio. 1. painos. Lahti: VK-kustannus Oy.

Bojsen-Möller, F. 2000. Rörelseapparatens
anatomi. Liber. Stockholm. ISBN 91-47-04884-0

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 55 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 160 timmar
 • Nätbaserade - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Godkänd Nivåprov
Examination 1 Tentamen i anatomi och fysiologi
Examination 2 Tentamen i rörelseapparatens anatomi
Examination 3 Tentamen i rörelseapparatens anatomi
Godkänd Biomekanik Workshop

Lärare

 • Hellstén Kati
 • Tillman Ilse
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

von Hedenberg-Löfman Linnéa

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2023-05-31

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-29 13:00 - 14:00 D173 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Kursinfo Hellstén Kati
Tillman Ilse
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-08-30 13:30 - 15:30 D281 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Biomekanik 1 praktiska övningar Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-08-30 13:30 - 15:30 D282 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-08-30 13:30 - 15:30 D275 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Biomekanik 1 Praktiska övningar Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-09-14 14:00 - 15:00 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Teoretisk anatomi och fysiologi tema: Vävnader + huden Skelett och muskler (ej anatomi) Zoomlink: https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2022-09-21 12:00 - 14:00 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Rörelseapparatens anatomi: skuldra von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-09-21 15:15 - 16:00 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Teoretisk anatomi och fysiologi Tema: Blod & Immunförsvar Cirkulation Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2022-09-26 14:00 - 16:00 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Rörelseapparatens anatomi: armbågen Länken på ItsLearning Hellstén Kati
2022-09-28 15:15 - 16:00 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Teoretisk anatomi och fysiologi Tema: Respiration & matspjälkning Zoomlink: https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2022-10-05 15:15 - 16:00 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Teoretisk anatomi och fysiologi Tema: Urogenitala organ, endokrinologi samt temperaturreglering Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2022-10-10 13:00 - 15:00 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Rörelseapparatens anatomi: Handled, hand von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-10-13 08:30 - 10:30 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Rörelseapparatens anatomi: den perifera nervsystemet, plexus brachialis Hellstén Kati
2022-10-19 14:00 - 16:00 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Zoomentamen i teoretisk anatomi och fysiologi (instruktioner på Itslearning) Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2022-10-25 14:00 - 16:00 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Palpering (obligatorisk närvaro) Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-10-25 14:00 - 16:00 D281 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Palpering (obligatorisk närvaro)! Klä er i topp så ni kan palpera övre kroppen/extremiteten. Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-10-25 14:00 - 16:00 D282 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-10-27 09:00 - 11:30 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik TENT: Rörelseapparatens anatomi Del 1 Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-10-31 13:00 - 15:00 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Rörelseapparatens anatomi: Ryggen von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-11-04 08:30 - 10:30 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Rörelseapparatens anatomi: höft, bäcken Hellstén Kati
2022-11-07 09:00 - 10:30 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik OMTENT: Rörelseapparatens anatomi Del 1 Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-11-08 13:00 - 15:00 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Rörelseapparatens anatomi: Knä von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-11-14 14:00 - 16:00 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Rörelseapparatens anatomi: underbenet Hellstén Kati
2022-11-21 13:00 - 15:00 D281 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Palpering (obligatorisk närvaro) Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-11-21 13:00 - 15:00 D282 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-11-21 13:00 - 15:00 D275 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Palpering (obligatorisk närvaro) Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-11-24 09:00 - 11:30 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik TENT: Rörelseapparatens anatomi del 2 Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-12-08 09:00 - 11:30 D275 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik Biomekanik workshop (obligatorisk närvaro) Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-12-19 09:00 - 11:00 Människans anatomi, fysiologi och biomekanik OMTENT: Rörelseapparaten Del 2 Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa

Kurs och studieplanssökning