Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...
- studerande innehar pedagogiska- och
didaktiska
kunskaper i
syfte att kunna tillämpa dem i personal-
och
patientundervisning.
- studerande kan använda sig av olika
handledningsformer som
verktyg i det kommande yrkeslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den
studerande
vara förmögen att:

- Kunna planera och hålla en
undervisningslektion för olika
målgrupper inom vården

- Inneha kunskap om olika former av
handledning
och få egen
erfarenhet av grupparbetshandledning

- Vara förmögen att möta och handleda
patienter
med olika
kulturell bakgrund, samt inneha insikt i
hur
människan påverkas av
sin historia

- Kunna handleda och ge vårddirektiv åt
patienter och anhöriga
inom specifikt förstavården, specifikt i
situationer där
patienterna inte transporteras

Innehåll

- den pedagogiska och didaktiska
processen
- undervisningsplanering och
genomförande av en
undervisningslektion
- arbetshandledning som metod i
yrkeslivet
- handledning av studeranden
- Simuleringsövningar av patientfall i
prehospitala vården

Förkunskaper

Grundstudier inom akutvård

Litteratur

Litteraturen publicerad på itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 105 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

1.Godkänd prestation i
patienthandledning
2.Godkänd prestation i planering och
utförande av
undervisningslektion
3. Godkänd individuell skriftlig uppgift

Lärare

 • Ericsson Christoffer
 • Lindström Olivia
 • Loimijoki Niko
 • Saarela Sami
 • Åkermarck Erica

Examinator

Ericsson Christoffer

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-04-25 till 2023-07-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-03-02 09:15 - 16:00 E494 Lärande och handledning inom akutvården
2023-03-02 09:15 - 16:00 E493 Lärande och handledning inom akutvården Loimijoki Niko
2023-03-03 09:15 - 16:00 E494 Lärande och handledning inom akutvården
2023-03-03 09:15 - 16:00 E493 Lärande och handledning inom akutvården Loimijoki Niko

Kurs och studieplanssökning