Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen för kursen är att:

-Behärska den prehospitala vårdkedjan.
-Känna igen patientens tillstånd och
kunna
påbörja
vården på grundnivå.
-Kunna hänvisa patienten till fortsatt
vård.
-Kunna bedöma situationen och kalla på
tilläggshjälp
vid behov
-Kunna använda den utrustning som används
i
akutvården
-Känna till och kunna tillämpa
anestesivårdsmetoder
som används inom akutvården

Läranderesultat

Efter avklarad kurs kan den studerande på
en
grundläggande nivå:

-Bemöta och kommunicera med patient och
anhöriga
-Förstå betydelsen av teamarbete och
kommunikation i
vårdsituationer
-Använda den utrustning som används inom
akutvården

-Känna till nödcentralens uppgifter
-Känna till radiotrafikens grunder och
kunna
använda
kommunikationsmedel i praktiken

-Kunna tolka de vanligaste hjärtrytmerna
-Kunna observera, upprätthålla och
åtgärda
problem med
de vitala livsfunktionerna.
-Känna till risksituationer som kan
uppkomma i
prehospitala vårdsituationer
-Kalla på tilläggshjälp vid behov

-Kunna återuppliva en livlös patient
-Känna till anestesiformer, -läkemedel
och deras
användning inom den prehospitala vården.
-Kunna stöda patientens andning med
alternativa
andningsvägar

- Känna igen och vara medvetna om sin
fysiska
förmåga
(styrkor och svagheter) samt möjliga
behov för
fysisk utveckling för uppbehållandet av
sin
arbetsförmåga

Innehåll

Kursen innehåller modulerna:
akutvårdens utrustning
nödcentralsverksamhet
akutvård på grundnivå
rytmtolkning
juridikens grunder

Kursen innehåller uppgifter som delvis
görs
före
kursen påbörjas.

Under kursen kommer deltagarna även att
delta i
ett obligatoriskt
fysiskt test

Förkunskaper

Hälsovård och hälsofrämjande
Klinisk vård I
Läkemedelsbehandling och
patientsäkerhet
Klinisk vård II

Mer information

KURSANSVARIG:
Som kursansvarig för denna kurs fungerar
Niko
Loimijoki
ALLA FRÅGOR BÖR RIKTAS TILL NIKO
(E-post: niko.loimijoki@arcada.fi)

SIMULERINGAR:
Obligatorisk närvaro. Datum preciseras
under
kursen.

TENTAMENSDATUM:
Ger under kursen

Litteratur

Naarajärvi, Telkki. 2019. Perustason
ensihoito.
Sanoma Pro. ISBN 9789526347615

Alanen P, Jormakka J, Kosonen A och
Saikko S.
2016. Oireista työdiagnoosiin -
ensihoitopotilaan
tutkiminen ja arviointi. SanomaPro.
ISBN: 978-952-63-3547-6

Jormakka J och Kettunen J. EKG
akuuttihoidossa. Sanoma Pro. ISBN 978-
952-63-4954-1

God medicinsk praxis-rekommendationer
(kaypahoito.fi)
Terveysportti
Föreläsningskompendier
Föreläsningsmaterial
Artiklar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 56 timmar
 • Praktiska övningar - 56 timmar
 • Självstudier - 118 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Teoriprov - praktiska övningar -
simulationer

Lärare

 • Ericsson Christoffer
 • Loimijoki Niko
 • Saarela Sami
 • Silfver Jessica
 • Stenström Mats
 • Takala Sami
 • Ring Joachim

Examinator

Loimijoki Niko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Enligt bokningar i ARBS.

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning