Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

* Customer Insight Management

* CRM systems and data

* GDPR understanding

Läranderesultat

After completion of the course the student has
an understanding of customer insights
management and understands and can utilize
information stored in a CRM system. The student
is also knowledgeable in GDPR and its
implications for businesses.

Innehåll

The course consists of lectures as well as
individual and group assignments.

Förkunskaper

20 credits completed from the subject module.

Litteratur

Published at course start.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 21 timmar
  • Självstudier - 114 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Detailed instructions will be provided at course
start.

Lärare

Broth Joacim

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (40 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-08-25

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • 2020-02-10 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-09-01 08:30 - 11:00 B518 Analysing Customer Data Broth Joacim
2022-09-09 08:30 - 11:00 D4106 Analysing Customer Data   We agreed that this lecture is only over ZOOM and not at campus. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65161093279 Broth Joacim
2022-09-15 08:30 - 11:00 D4109 Analysing Customer Data ZOOM- meeting   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69626257816 Broth Joacim
2022-09-23 13:00 - 15:30 D4107-08 Analysing Customer Data Broth Joacim
2022-09-29 08:30 - 11:00 B518 Analysing Customer Data Broth Joacim
2022-10-06 08:30 - 11:00 D4106 Analysing Customer Data Broth Joacim
2022-10-13 08:30 - 11:00 Analysing Customer Data Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61726258349 Broth Joacim
2022-10-18 13:00 - 15:30 Analysing Customer Data Exam ...digital on Itslearning Broth Joacim
2022-11-18 12:00 - 14:30 Analysing Customer Data Re-exam 1 Broth Joacim
2022-12-15 08:30 - 11:00 Analysing Customer Data Re-exam 2 Broth Joacim

Kurs och studieplanssökning