Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus...

Läranderesultat

Indelas i kunskap, färdigheter och
förhållningssätt...

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Huldén Barbara

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-01-24 till 2022-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-14 12:30 - 14:30 B522 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara
2022-03-17 13:00 - 15:00 B522 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara
2022-03-21 12:30 - 14:30 B327 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara
2022-03-24 13:00 - 15:00 B522 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara
2022-03-28 12:30 - 14:30 B327 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara
2022-03-31 13:00 - 15:00 B522 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara
2022-04-04 12:30 - 14:30 B522 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara
2022-04-07 13:00 - 15:00 B522 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara
2022-04-11 12:30 - 14:30 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara
2022-04-14 13:00 - 15:00 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara
2022-04-21 13:00 - 15:00 B522 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara
2022-05-02 12:30 - 14:30 B522 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara
2022-05-05 13:00 - 15:00 B522 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara
2022-05-09 12:30 - 14:30 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara
2022-05-12 13:00 - 15:00 B522 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara
2022-05-16 12:30 - 14:30 B522 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara
2022-05-19 13:00 - 15:00 B522 Svenska och kommunikation för ingenjörer Huldén Barbara

Kurs och studieplanssökning