Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

- förstå forskningsprocessen och på ett adekvat sätt kunna utnyttja vetenskapliga forskningsresultat i sina studier, i kliniskt vårdarbete och vid uppgörandet av examensarbete.
- kunna formulera ett problem och på ett reflektivt sätt kunna använda forskningsresultat samt göra en plan för en studie.

Innehåll

Fördjupning i forskningsprocessens olika skeden. Olika typer av vårdforskning, metoder och resultat. Vårdutvecklingsprojekt.

Förkunskaper

Genomgången kurs i vårdforskningens grunder. Genomgången kurs och övning i datateknik och informationssökning.

Litteratur

Av föreläsare angiven litteratur

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 12 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 20 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 20 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och presentationer
  • Rapporter och produktioner

Examinator

Kerstin Sivonen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • 2006-09-06 - Demonstrationer och presentationer
  • 2006-09-06 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning