Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Barnmorska 2001 - 2004 - Kvinnans hälsa och ohälsa

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

0 sp

Kompetensmål

studerande har kunskap om att befrämja kvinnans hälsa i olika livsperioder och i olika kontext

Läranderesultat

-> att förstå hormonernas påverkan till kvinnans hälsa och liv
-> att diskutera och ge patienten den kunskap som behövs för att hjälpa henne att göra bästa möjliga beslut med tanke på sin hälsa
-> att handleda patienten i gynekologiska hälsofrågor och verksamma i förebyggande syfte samt hjälpa henne att befrämja sin hälsa

Innehåll

Öka studerandes förståelse för kvinnan med olikaGynekologiska hälsoproblem

Förkunskaper

obstetrik och gynekologi 1
mödra- och gynekologisk vård 1
valbara yrkesstudier på kirurgisk- gynekologisk avdelning eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

-

Litteratur

anges senare
preliminärt Ylikorkala, Kauppila 2004
Haukkamaa 2000

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Självstudier - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 20 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 10 timmar
  • Varav schemalagda studier: 10 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Pirjo Väyrynen

Kursens hemsida

-

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

150107 kl 09.15-12.45
160107 kl 09.15-12.00
170107 kl 09.15-12.00
201007 kl 13.00-15.00
300107 kl 12.45-15.00
020207 kl 13-15 TENTAMEN

Examinationsformer

2007-02-02 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning