Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Förverkligandet av evaidensbaserad förlossningsförberedelsekurs

Läranderesultat

Tillämpning av vårdpedagogiska kunkaper i barnmorskearbetets olika teoriområden.

Innehåll

Studerande integrerar och fördjupar sina teorikunskaper i olika områden av barnmorskans arbete genom att planera samt genomföra familje/förlossningsförberedekurs under handledning. Kursinnehåll grundar sig till evidensen på området. Studerande når djupare förståelse hur evidensbaserad kunskap delges professionellt. Interaktionsfärdigheter samt förmågan att tillämpa olika patientundervisnings metoder övas och fördjupas. Utomstående familjer deltar i kurssen.

Förkunskaper

förlossningsvårdslära 1
mödrahälsovård 2,3
obstetrik och perinatologi
gynekologi 2

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

INTRODUKTION
presentation av resultat i forskningar,
individuella uppgifterna delas
-> obligatorisk individuell handledning, bokas personligt
utarbetandet av brochyr, följebrev, "marknadsföring"
-> obligatorisk individuell handledning, bokas personligt
Temakvällar: a' 1t + 1,5h + 30' feedback x2
Rapportskrivning, lämnas in:

Litteratur

Eriksson, Katie 1985. Vårddidaktik. Vårdserie. Almqvist & Wiksell.
Eriksson, Katie, Nordman, Tiina, Myllymäki Inger 1999: Den trojanska hästen. Evidensbaserat vårdande och vårdarbete ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Kauppakaari Oyj Multiprint. Vasa 1999.
Övrigt litteratur anges senare

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 14 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 28 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 8 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 10 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 90 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
  • Varav schemalagda studier: 50 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Väyrynen Pirjo

Examinator

Väyrynen Pirjo

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se nedan kurssens tidtabell

Examinationsformer

2008-03-20 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning