Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Barnmorska 2001 - 2004 - Gemensamma fördjupade yrkesstudier
 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Gemensamma fördjupade yrkesstudier
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Barnsjukvård
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk och kirurgisk vård
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Perioperativ vård
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att studerande får insikter i hälsoekonomi och alternativa former för vård- och seviceproduktion. Att de förstår mål för välfärd, värdediskussioner och prioriteringar som grund för planering. Att studerande förstår forskningens betydelse i vårdutvecklingen och själv har beredskap att delta i det forskningsstödda utvecklingsarbetet.

Läranderesultat

Studerande skall efter kursen
-förstå ekonomins betydelse för vård- och serviceproduktion
-inse vårdforskningens betydelse i vårdutvecklingen
-förstå kvalitetsäkringens betydelse i vården
-kunna göra en verksamhetsplan för en enhet

Innehåll

Grunder i nationalekonomi, hälsoekonomi i välfärdssamhället, prioriteringsfrågor, seviceproduktion och kostnadseffektivitet. Vårdetiska frågeställningar, kvalitetessäkring, visioner och utveckling.

Förkunskaper

3-års studier

Mer information

obligatorisk närvaro vid föreläsningar, presentaioner och seminarer. Frånvaro kompenceras.

Litteratur

Brodin,H & Andersson A.1998. Hälsoekonominsgrunder Studentlitteratur Kap 2 och 3. ISBN 91-44-00173-8
Eriksson, Nordman, Myllymäki. 1999. Den trojanska hästen - evidensbaserat vårdande och vårdarbete ur ett vårdvetenskapligt perspektiv Åbo akademi. ISBN 952-12-0585-7
Korhonen T & Vuoria P (tom.) 1997 Potilas, Lääkäri, Hoitaja. Terveydenhuollon pulmia ja näkymiä. WSOY. ISBN 951-0-21538-4.
Koskinen S & Teperi J (toim.) 1999. Väestöryhmien välisten terveyserojen supistaminen. Stakes Raportteja 243. ISBN 951-33-0949-5.
Pelttari, L. 1997. Sairaanhoitajan työn nykyiset ja tulevaisuuden kvalifikaatiovaatimukset. Stakes Tutkimuksia. ISBN 951-33-0348-9
Sarv 1998. Kompetens att utveckla. Liber

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 12 timmar
 • Självstudier - 38 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 38 timmar
 • Varav schemalagda studier: 42 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

 • Granström Maj-Britt
 • Lejonqvist Gun-Britt
 • Tast Marianne

Examinator

Tast Marianne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Kursen går under hösten v. 36 och 37

Hälsoekonomi (Maj-Britt Granström)
05.09 kl. 8.30-12
05.09 kl. 12-16 (eget arbete)
06.09 kl. 8.30-10
13.09 kl. 8.30-12
Verksamhetsplanering och vårdutveckling
03.09 kl.12.30-14 Introduktion M Tast
03.09 kl. 14-16 Verksamhetsplanering t.f.överskötare Veronica Renwall
04.09 kl. 13.00-14.30 Visioner för vårdutbildning prorektor Iselin Krogerus-Therman
04.09 14.45-16 Företagsamhet Thomas Palmgren
04.09 8.30-12 Vårdutveckling M Tast
06.09 kl.10.15-14.30 Vårdutveckling överlärare G-B Lejonqvist
07.09 kl. 8.30-10 Modersmålet i vården lektor Christel Roberts
07.09 10-12 Vårdutveckling M Tast
10.09 10.15-11.45 Könsperspektiv i vården projektledare Gerd Kummel-Kunnas
13.09 Katastrofberedskap Juhapetteri Jääskeläinen

10.09 Handledning M Tast
11.09 kl.10-14 Verksamhetsplanering (grupparbete)
11.09 kl. 14-16 Verksamhetsplanering
12.09 kl. 9-15 Vårdutveckling(eget arbete)
14.09 kl. 8.30-10 Kvalitetssäkring Nina Lyly
14.09 kl. 10.15-16 Utveckling av vårdforskning
02.10 kl. 12-17 Vårdvetenskapsdag på G18 K Eriksson, U.Å. Lindström
Vissa föreläsningar är ännu obokade!

Info om Tehy och Sjuksköterskeföreningen
Julandakt i Paulus kyrkan
14.12 kl. 14 Avslutning

Examinationsformer

 • 2007-09-13 - Demonstrationer och presentationer
 • 2007-09-11 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning