Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Barnmorska 2001 - 2004 - Gemensamma fördjupade yrkesstudier
 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Gemensamma fördjupade yrkesstudier
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Barnsjukvård
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk och kirurgisk vård
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Perioperativ vård
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

öka studerandes kulturella kompetens vid mötet med patienter från olika kulturer

Läranderesultat

Att förstå människan och hennes kulturbakgrund.
Att få inblick i olika etniska-och kulurgruppers uppfattningar gällande hälsa och vård

Innehåll

Kultur antropologi/vårdvetenskap, begrepp och vetenskapsområde.
Hälsa som en del av kulturen.Vårdmönster i olika kulturer. Transkulturell vård.Kulturella likheter och olikheter

Förkunskaper

avklarade grundstudier

Litteratur

meddelas i samband med föreläsningar

Studieaktiviteter

 • Arbete i simulerad miljö
 • Basgruppsarbete
 • Demonstrationer
 • Föreläsningar
 • Grupparbeten
 • Handledning
 • Inlämningsuppgifter
 • Laborationer
 • Presentationer
 • Produktioner
 • Projektarbete
 • Seminarier
 • Skriftlig rapport
 • Studiebesök
 • Tematräff
 • Övningar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Sundell Solveig

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning