Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

  • Barnmorska 2001 - 2004 - Hemsjukvård
  • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Hemsjukvård
  • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Hemsjukvård
  • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Hemsjukvård
  • Sjukskötare - pedioperativ vård 2001 - 2004 - Hemsjukvård
  • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Hemsjukvård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Praktikundervisning:
Grupp I: Vecka 41-44 (10.10.2005-04.11.2005)

Grupp II: Vecka 47-50 (21.11-16.12.2005)

Kurs och studieplanssökning