Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
 • Barnmorska 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...Beredskap att förstå barnpatienten och vad det krävs av en vårdare i barnsjukvården

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...Tillämpa den teoretiska kunskapen i vårdverkligheten

Studieaktiviteter

 • Arbete i simulerad miljö
 • Basgruppsarbete
 • Demonstrationer
 • Föreläsningar
 • Grupparbeten
 • Handledning
 • Inlämningsuppgifter
 • Laborationer
 • Presentationer
 • Produktioner
 • Projektarbete
 • Seminarier
 • Skriftlig rapport
 • Studiebesök
 • Tematräff
 • Övningar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Sundell Solveig

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

23.01.06-03.02.06
27.03.06-07.04.06

Kurs och studieplanssökning