Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

  • Barnmorska 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
  • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
  • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
  • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
  • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
  • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med praktiken är att studerandae skapar sig en helhetsbild av denperioperativa vårdprocessen och lär sig aseptikens betydelse i vården

Läranderesultat

Efter avklarad praktik skall studerande
*ha en helhetsbild av den periopertiva vårdprocessen
*kunna bemöta patienten i den unika situationen ett operativt ingrepp innebär
* kunna observera patientens vitalfunktioner och bedöma insamlad data i relation till tidigare gjord patientanalys
*kunna beakta och förstå aseptikens betydelse i patientvården

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

För grupp 04vå a-gruppen
v. 4-5
För grupp 04vå b-gruppen
v.13-14

Kurs och studieplanssökning