Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Barnmorska 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Sjukskötare - pedioperativ vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förstå den inremedicinska-kirurgiska vårdens natur och särdrag och forma en helhetsbild om vårdprocessen i inremedicinska, kirurgiska vårdsituationer.
Förstå samverkan mellan hälsoresurser och hälsohinder vilka orsakats av inremedicinska eller kirurgiska sjukdomar.
Förstå vikten av kontinuitet i samarbete med patienter, närstående och övriga yrkesgrupper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att skapa ett konstruktivt vårdförhållande med den inremedicinska och kirurgiska patienten.
Behärska centrala kliniska vårdmetoder.
Kunna tillämpa vårdvetenskapens grundelement i inremedicinskt - kirurgiskt vårdkontext.
Kunna göra en vårdplan utgående från patientens problem, behov och begär.

Förkunskaper

Inremedicinska-kirurgiska vårdlärans grunder

Studieaktiviteter

 • Praktik
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Alenius-Karlsson Nanny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning