Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Barnmorska 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att för stud. ge kunskaoer och färdigheter i vården av den inremedicinska - kirurgiska patienten.

Läranderesultat

- förstå samverkan mellan hälsoresurser och hälsohinder som orsakas av inremedicinska-kirurgiska sjukdomar/skador hos vuxna och äldre patienter
- kunna skapa ett konstruktivt vårdförhållande med patienten och hennes/ hans närstående
- kunna centrala kliniska vårdmetoder och kunna tillämpa dem i praktiken
- kunna tillämpa vårdvetenskapens grundelement i inremedicinskt - kirurgiskt vårdkontext
- kunna göra en vårdplan utgående från patientens problem. behov och begär.

Innehåll

Centrala fenomen och problem inom im.-kir. vårdlära. Vård av inremedicinsk och geriatrisk patient utgående från olika hälsohinder i samband med akuta/kroniska inremedicinska sjukdomar. Kirurgiska patientens pre- och postoperativa vård.

Förkunskaper

Kliniska vårdlära, grundkurs i vårdvetenskap, klinisk vårdvetenskap, vårdetik, medicinska ämnen del 1

Litteratur

Iivanainen et al. 2001. Sisätauti-kirurginen hoito ja hoitotyö (valda sidor). Hygieia. Kirjayhtymä ISBN 951-26-4678-1 (alternativt Ericson E & T. Medicinsk vård och specifik omvårdnad; Vaittinen E. Kirurgi).

Studieaktiviteter

 • Demonstrationer
 • Föreläsningar
 • Grupparbeten
 • Laborationer
 • Seminarier
 • Skriftlig rapport
 • Studiebesök
 • Föreläsningar, demnostrationer, laborationer, temastudier i smågrupper, seminarier, studiebesök, tillämpade studier på sjukhus samt vårdberättelse (egen patient).
 • Praktik

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Alenius-Karlsson Nanny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Tidtabell för 04vå-a
30.08.2005 kl. 08.30 - 10.00
01.09.2005 kl. 12.30 - 16.00
02.09.2005 kl. 12.30 - 14.00
05.09.2005 kl. 12.30 - 16.00
06.09.2005 kl. 09.15 - 11.45
08.09.2005 kl. 08.30 - 11.45
09.09.2005 kl. 08.30 - 11.45
12.09.2005 kl. 08.30 - 11.45
13.09.2005 kl. 08.30 - 11.45
21.09.2005 kl. 09.15 - 11.00
30.09.2005 kl. 12.30 - 16.00 repetitionsövning
16.12.2005 kl. 08.30 - 16.00 seminarium
Tidtabellen meddelas senare för 04vå-b

Kurs och studieplanssökning