Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Barnmorska 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

2 sp

Läranderesultat

Perioperativ vård (1 sv): Studenterna får grundläggande kunskaper i perioperativ vård och ser det som en del av patientens kirurgiska vård. Studenterna lär sig att observera den bedövade och sövda patienten och får en specifik kunskap i aseptiskt handlande. Studenterna har möjlighet att tillämpa sina kunskaper i den praktiska vårdverkligheten. Akutsjukvård (0,5 sv): Studenterna bekantar sig med akuta situationer i vården och får en grundläggande handlingsberedskap vid bemötande av akut insjuknade eller skadade patienter. Studenterna lär sig huvudprinciperna vid intensivresussitering.

Innehåll

Den perioperativa processen: *Preoperativ fas: patientanalys, planering av operationsprogram *Intraoperativ fas: vårdhandlingar opch vårdaktiviteter i samband med operation och anestesi *Postoperativ fas: omedelbar och senare postopertiv vård

Förkunskaper

I-hjälp

Mer information

Perioperativ vårdlära

Akutsjukvård

Litteratur

Perioperativ vård:
Panelius, M & Varisto, H. 1989. Perioperativ vårdlära eller Perioperatiivisen hoidon perusteet.
Aktuelle artiklar och forskningsrapporter

Akutsjukvård:

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Alenius-Karlsson Nanny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Akutsjukvård med lärare Jonny Lindqvist
31.08.05 kl. 10-11-30 o. 12.15-16
05.09.05 kl. 8.30-11.45
20.09.05 kl. 12.30-15
21.09.05 kl. 12-15
28.09.05 kl. 13.15-18 (PPE-D)

Perioerativ vårdlära med Åsa Fjäder
28.09 kl. 8.30-16
07.11.05 kl.8.30-11
10.11.05 kl. 13-16
11.11.05 kl. 12-15

Kurs och studieplanssökning