Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Barnmorska 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

0 sp

Kompetensmål

att studenterna får grundläggande kunskaper i anestesiologi

Läranderesultat

känner till de vanligaste anestesimetoderna, kan observera patienten före, under och efter anestesin. Har kännedom om olika smärtlindringsmetoder. har bredskap för återupplivning av patienten på sjukhus.

Innehåll

Preoperativa undersökningar. Premedicinering. Generell anestesi och bedövningar. Komplikationer i samband med anestesi. Perioperativ övervakning. Vätskebehandling och smärtlindring.

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi 3 sv, Första hjälp 0.5 sv

Mer information

Obligatorisk närvaro. Kunskapen i kursen förutsätts för kursen i perioperativ vårdlära.

Litteratur

Korhonen, M. 1990. Anestesia. Helsinki. SHKS
Korkeila, S. (red.). 1986. Puudutusopas
Lundberg, D. et al. 1984. Anestesiologi. Lund. Studentlitteratur

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Föreläsningar (+kompendium) eller litteratur.

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Alenius-Karlsson Nanny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Utgången av läsåret

Kursens tidtabell

Kursen är gemensam för 04 våa och 04våb och 04av
Tidtabell
07.11.05 kl.12-15.30
08.11.05 kl. 8.15-15
09.11.05 kl. 8.15-12
10.11.05 kl. 8.15-12

Kurs och studieplanssökning