Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Hemsjukvård
 • Barnmorska 2001 - 2004 - Hemsjukvård
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Hemsjukvård
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Hemsjukvård
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Hemsjukvård
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Hemsjukvård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande kunskap om rehabiliteringssystemens och metodernas mångfald och få färdigheter att implicera dem i praktiken

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna till rehabiliteringssystemet och dess verksamhetsprinciper för att kunna stöda patientens/personens aktivitet och egna resurser. Den studerande känner till hjälpmedelsförsörjningen för att kunna vägleda patienten/personen vid anskaffning och användning av hjälpmedel. Studerande inser betydelsen av nätverkssamarbete mellan anhöriga och personal inom hälso- och sjukvården samt socialvården.

Innehåll

Människosynen i rehabilitering Rehabiliteringslagstiftning Rehabiliteringens delområden Medicinsk rehabilitering, hjälpmedelsförsörjning Tillämpning utgående från olika case

Förkunskaper

Välbefinnandet i samhället

Litteratur

Kallanranta,T.Rissanen,P. Vilkkumaa, I.(red.)2001. Kuntoutus ISBN 951-656-036-9 (valda delar)
Suikkanen,A. et al. 1995. Kuntoutuksen ulottuvuudet. 951-018919-7 (valda delar).
Aktuella artiklar och forskningsrapporter utgående från uppgift.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Övningar
 • litteraturstudier
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Ahonen Siw

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Ht 2005 Vå 04b
28.9.2005 14.30 -16.00 Introduktion, människosyn,rehabiliteringens styrsystem (SA)
14.11 2005 12.15-16.00 Rehabiliteringsplan, utdelning av uppgift (obligatorisk närvaro) (SA)
15.11 8.30-11.45 2005 12.15-16.00 Hjälpmedelsförsörjning, övning med olika hjälpmedel (obligatorisk närvaro)(SA)
24.1 2006 8.30 -14.00 Rehabiliteringsseminarier(obligatorisk närvaro) (SA,SS)

Vt 2006 Vå 04a
1.3 Introduktion, människosyn, rehabiliteringen styrsystem (SA)
6.3 Rehabiliteringsplan, utdelning av uppgift (obligatorisk närvaro) (SA)
7.3 Hjälpmedelsförsörjning, övning med olika hjälpmedel (obligatorisk närvaro)(SA)
27.4 Rehabiliteringsseminarier (obligatorisk närvaro) (SA,SS.)

Kurs och studieplanssökning