Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande når barnmorskans kliniska kompetens
inom sexual- och reproduktiv hälsa i vården
den gynekologiska patienten i det
tvärprofessionella teamet samt vården av
familjen och
kvinnan i sexual och reproduktiv hälsa.

Läranderesultat

studerande kan planera och förverkliga vården i
samarbete
med
handledaren för den gynekologiska patienten på
gynekologisk
avdelning, -
jour eller -poliklinik
Opiskelija osaa toteuttaa saavuttanut
kätilötyön kliinisen
osaamisen
ohjattuna gynekologisella osastolla,
päivystyksessä tai -
poliklinikalla.

Studenten har ett mångprofessionelt samarbete
med
vårdteamet på
enheten
Opiskelijalla on kokemusta moniamatillisesta
tiimistyöskentelystä

Studerande förstår barnmorskans roll och
ansvarsområdet i
denna
specifika kontext
Opiskelija tietää kätilön roolin ja
vastuualueet tässä
kontekstissa

Studenten har kunskap och kan utföra
vårdhandlingarna
specifika inom
den gynekologiska vården
Opiskelija osaa toteuttaa hoitotimenpiteitä
jotka ovat erityisiä
gynekologisessa hoitotyössä.

Studerande känner till och kan vägleda den
gynekologiska
patienten i
hälsovårdsorganisationen och samarbeta samt kan
deltar i
vården inom
detta kompetensområde
Opiskelijalla on muodostunut ymmärrys
gynekologisen
potilaan
hoitopolusta, tietää ketkä osallistuvat
potilaan hoitoon ja osaa
osallistua
oman osaamisalueensa puitteessa.

Innehåll

Studerande gör sina praktiska studier (3
veckor) inom gynekologisk
vård på gynekologisk poliklinik, jour eller
vårdavdelning.

Inlärningsdagbok

Valfri praktik inom barnmorskearbete kan göras
på valfri i samråd med handledande
lärare avtalas

Förkunskaper

Vården av kvinnor och barn
Avklarade teoristudier i sexual och reproduktiv
hälsa (godkänd examination)
Familje Inriktad Hälso Vård del 1 och 2.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Om studerande redan gjort praktik på
gynekologisk
avdelning skall 3 veckor praktik utföras på en
valbar
avdelning inom barnmorskekontexten.

Studerande skriven en reflektiv dagbok under
sin praktik och
refererar vården/vårdåtgärderna till
vetenskapliga referensser.

Litteratur

-samma som på motsvarande teorikurs
-aktuell litteratur på avdelningen

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 10 timmar
  • Praktik - 125 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-godkänd praktik (8t/dag), handledaren skall
vara
barnmorska eller sjukskötare inom
den gynekologiska vården.

För den valfria praktiken inom
barnmorskeområdet skall
studenten självständigt lägga
upp målsättningar för praktiken som
godkänns av den handledande läraren och
handledaren

-egen- och handledarens värdering, arbetslista,
målsättningar retuneras till handledande lärare
inom en vecka efter godkänd praktik

Lärare

  • Silfver Jessica
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

P4 under 4 året eller alternativt P1-P2 under 5
året.

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning