Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder
 • Barnmorska 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att förstå vårdandets idé- och tanketraditioner. Att få en insikt i vårdandets idéhistoria som deldisciplin inom den systematiska vårdvetenskapen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
- Beskriva vårdandets idéhistoriska rötter från olika tidsepoker.
- Kunna använda ett källkritiskt arbetssätt
- Ha insikter i idéhistorisk forskningsmetod

Innehåll

Vårdandets idéhistoria som deldisciplin inom den systematiska vårdvetenskapen. Vårdandets idé- och tanketraditioner. Caritas- och barmhärtighetstanken. Den profana vården och de religiösa vårdtraditionerna. Den medicinsk-tekniska utvecklingens inverkan på vården. Den mångvetenskapliga epoken. Den asketiska, romantiska, humanistiska och vårdvetenskapliga epoken. Idéhistoriska närmelsesätt och forskningsmetoder.

Förkunskaper

Grundkurs i vårdvetenskap.

Litteratur

Eriksson, K. 1990. Pro caritate. En lägesbestämning av caritativ vård. institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. ISBN 951-649-732-2.
Eriksson, K. & Matilainen, D. (red.) 2002. Vårdandets och vårdvetenskapens idéhistoria. Vårdforskning 8/2002. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi.
Qvarsell, R. 1991. Vårdens idéhistoria. Carlssons förlag, Stockholm.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Sivonen Kerstin

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Tider schemalagda för 04VÅ (med reservation för förändringar)
02.09 2005 kl. 8.30-12 grupp A+B
08.09 2005 kl. 12.30-16 grupp A+B
15.09 2005 kl. 8-16 arbetstid för idéhist. grupp A
22.09 2005 kl. 8-16 arbetstid för idéhist. grupp A
26.09 2005 kl. 9-16 grupp A seminarium
27.09 2005 kl. 9-12.30 grupp A seminarium
5.10.2005 kl. 9-16 grupp B seminarium
6.10.2005 kl. 8.30-12 grupp B seminarium

Kurs och studieplanssökning