Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Barnmorska 2001 - 2004 - Allmänna grundstudier
 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Allmänna grundstudier
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Allmänna grundstudier
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Allmänna grundstudier
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Allmänna grundstudier
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Allmänna grundstudier

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
- vara medveten om att socialpolitiken och socialvården utgör en del av den samhälleliga verksamhet som strävar efter att befrämja människans välbefinnande.
- beskriva socialpolitikens verksamhetsprinciper och -former.
- reflektera över de faktorer som kan påverka människans välbefinnande.

Innehåll

Socialpolitikens syfte, målsättningar, verksamhetsformer, arbetsmetoder och organisation. Socialsskyddsystemet i Finland. Social service och sociala stöd.

Förkunskaper

välbefinnande i samhället 5 cu

Litteratur

Anttonen,A.& Sipilä, J. Suomalaista sosiaalipolitiikkaa.Tampere: Vastapaino, 2000.
Karisto,A., Takala, P., Haapola,I. Finland i förvandling. Levnardstandardens, livsföringens och socialpolitikens utveckling i Finland.Helsingfors:WSOY,1998.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Silin Carolina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2006-02-16 - Demonstrationer och presentationer
 • 2006-02-16 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning