Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studeranden elementära kunskaper i det svenska språket och i hur det används i vardagliga situationer (= CEFR A.1.2)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna - berätta för någon om sig själv, sin familj och sina hobbyer - bilda enkla påståenden och frågor i presens och preteritum både muntligt och skriftligt - diskutera sina studier, sitt arbete och boende på ett enkelt språk - skriva enkla meddelanden - fråga om och ge intruktioner om vägen - förhandla sig fram till tidpunkten för ett möte - diskutera vädret, veckodagarna, månaderna och årstiderna - förstå enkla texter och dialoger som behandlar vardagen - klara av enkla muntliga situationer såsom kafé- och restaurangbesök eller diskussion om hälsa och sjukdom - förstå ord och uttryck om sig själv och sin omgivning, när samtalspartnern talar mycket långsamt

Innehåll

Grundstrukturerna i språket, såsom pluralis och preteritum. Uttal och ordförråd. Texter och dialoger. Kulturen på svenska i Finland och Sverige.

Förkunskaper

Svenska för nybörjare 1 (eller motsvarande A.1.1)

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Litteratur

Vi ses! Svenska för nybörjare. Keränen, Marit - Lindroos, Camilla - Peltola, Katja Lärarens eget material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 8 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 Skriftligt prov Examination 2 Muntligt prov Obligatoriska inlämningsuppgifter Minst 70 % närvaro Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: Muntligt prov 25 % Skriftligt prov 50 % Egen aktivitet, uppgifter 25 %

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-30

Kursens tidtabell

Kursen startar 28.10.2019 och slutar 19.12.2019 The course starts on 28th October and ends on 19th December 2019.

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • 2019-12-11 - Tentamina
 • 2019-12-13 - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 16:00 - 17:45 B522 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-10-30 16:15 - 17:45 B522 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-11-04 16:00 - 17:45 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-11-06 16:15 - 17:45 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-11-11 16:00 - 17:45 B522 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-11-13 16:15 - 17:45 B522 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-11-18 16:00 - 17:45 B522 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-11-20 16:15 - 17:45 B522 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-11-25 16:00 - 17:45 B522 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-11-27 16:15 - 17:45 B522 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-12-02 16:00 - 17:45 B522 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-12-04 16:15 - 17:45 B522 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-12-09 16:00 - 17:45 B522 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-12-11 16:15 - 17:45 B522 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-12-13 17:30 - 19:00 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-12-16 09:15 - 11:15 B518 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-12-16 12:30 - 14:00 B328 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena

Kurs- och studieplansökning