Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande känner till de grundläggande elementen i skriftlig och muntlig kommunikation. Han/hon innehar en språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att skriva olika dokument relaterade till arbetslivet. Han/hon kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel såsom ord- och handböcker. Han/hon kan analysera skönlitteratur i fråga om både innehåll och språk/stil.

Innehåll

Ordkunskap, språkriktighet, referatteknik, vetenskapligt skrivande, mötesteknik och dokument som rör yrkesrelaterade situationer. Den studerande skriver en rapport på ett givet tema och analyserar och presenterar ett skönlitterärt verk.

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser i svenska eller motsvarande.

Mer information

I kursen ingår en informationssökningsövning vid vilken gäller obligatorisk närvaro

Litteratur

Material på It's learning
Handböcker och stödmaterial enligt anvisning
Ett skönlitterärt verk enligt överenskommelse

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 5 timmar
 • Möten - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Arbetslivskommunikation 30 poäng
Examination 2 Skriftlig rapport 30 poäng
Examination 3 Skriftliga litteraturanalys 30 poäng
Examination 4 Språkriktighetstext 10 poäng

Lärare

Eklund Kaj

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 12:00 - 14:00 B325 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2019-09-04 12:30 - 14:30 B325 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2019-09-10 12:30 - 14:30 E387 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
Åvall Ann-Kristin
2019-09-11 12:30 - 14:30 B325 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2019-09-17 12:30 - 14:30 B323 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2019-09-18 12:30 - 14:30 E385 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2019-09-24 12:30 - 14:30 B325 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2019-09-26 14:00 - 15:00 B323 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2019-09-26 15:00 - 16:00 E383 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2019-10-01 12:30 - 14:30 B325 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2019-10-03 13:00 - 15:00 B325 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2019-10-08 12:30 - 14:30 B323 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2019-10-09 12:30 - 14:30 E385 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2019-10-16 12:30 - 14:30 B327 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2019-10-17 12:30 - 14:30 B328 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2019-10-23 12:30 - 14:30 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning