Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten
elementära kunskaper i det svenska språket och hur
det kan användas i vardagen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att

 • klara sig muntligt i rutinmässiga
  vardagssituationer (hälsningsfraser, enkla
  instruktioner)
 • bekanta sig med svenskans alfabet och uttal
 • skriva mycket enkla meddelanden, t.ex.
  personuppgifter i en blankett
 • bilda enkla meningar och frågor i presens både
  muntligt och skriftligt
 • förstå den viktigaste informationen i mycket
  enkla texter, såsom påståenden om någon
  (läsförståelse)
 • förstå ord och uttryck när någon talar mycket
  långsamt och tydligt.

Innehåll

Grundläggande strukturer i språket, uttal och
ordförråd
Texter och dialoger
Fokus ligger på vårdsituationer

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Lärarens eget material som finns i Itslearning

Rekommenderas:
Vi ses! Svenska för nybörjare (Keränen, Lindroos & Peltola 2018)

Rivstart A1+A2 Övningsbok (Levy Scherrer & Lindemalm 2011)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 65 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Spoken exam

Examinationskrav

Närvaro obligatorisk (minst 75 %), eftersom vi övar uttal och dialoger under lektionerna.För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Skriftligt prov 1 och 2 (50 %)
Muntligt prov (25 %)
Aktivitet under kursen, uppgifter (25 %)
Obligatorisk närvaro.

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-05-15

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2018-11-26 - Tentamina
 • 2018-11-29 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-02 12:30 - 15:00 D4109 Nursing Swedish Sandell Magdalena
2019-09-05 12:45 - 15:30 B320 Nursing Swedish Sandell Magdalena
2019-09-09 12:30 - 15:00 D4109 Nursing Swedish Sandell Magdalena
2019-09-19 12:45 - 15:30 B320 Nursing Swedish Sandell Magdalena
2019-09-24 14:00 - 16:00 B518 Nursing Swedish Sandell Magdalena
2019-10-01 12:30 - 15:00 A311 Nursing Swedish Sandell Magdalena
2019-10-03 12:30 - 15:00 A311 Nursing Swedish Sandell Magdalena
2019-10-07 12:30 - 15:00 D4107-08 Nursing Swedish Sandell Magdalena
2019-10-17 12:45 - 15:30 B522 Nursing Swedish Sandell Magdalena
2019-10-31 12:30 - 15:00 D4107-08 Nursing Swedish Sandell Magdalena
2019-11-12 12:45 - 15:00 D173 Nursing Swedish Sandell Magdalena
2019-11-26 12:30 - 14:45 D4106 Nursing Swedish Sandell Magdalena
2019-11-27 09:15 - 12:00 B518 Nursing Swedish Sandell Magdalena
2019-12-09 10:00 - 12:00 F249 Swedish written exam Sandell Magdalena
2019-12-09 12:00 - 13:00 B327 Nursing Swedish, Spoken test Sandell Magdalena
2020-01-16 09:15 - 12:00 B325 Re-exam Swedish Sandell Magdalena

Kurs och studieplanssökning