Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Automation (el 2004) - Främmande språk
 • Telekommunikation (el 2004) - Främmande språk
 • Tillverkningsautomation 2001 - 2004 - Främmande språk
 • Polymerprodukttillverkning 2001 - 2004 - Främmande språk
 • Medieteknik 2001 - 2004 - Engelska
 • It 2001 - 2004 - Främmande språk

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att ge den studerande grundläggande kunskaper i sådana aspekter av engelska som kan underlätta deras yrkesverksamhet.

Läranderesultat

Studierna i engelska syftar till att ge studerande förmåga
att kommunicera på engelska med yrkesmänniskor
inom branschen och i vardagliga situationer, att ge stu-denterna
insikter i engelsk litteratur och en inblick i det
dagliga livet i engelskspråkiga länder samt att ge dem
de kunskaper som krävs för fortsatta studier.

Innehåll

Genomgång av grammatikaliska strukturer som är vik-tiga
för teknisk engelska, bl.a. strukturer för beskrivning
av processer, förhållandet mellan orsak och verkan, san-nolikhet
och prognoser, trender, dimensioner och spe-cifi
kationer. Behandling av teman av allmänt intresse
i syfte att utvidga studenternas ordförråd och skapa
diskussion. Uppövning av studerandes förmåga att
uttrycka sig i olika vardagssituationer. Introduktion till
affärsengelska, inkl. teman som företagsbeskrivning,
möten och konferenser och mark nadsföring.

Förkunskaper

Gymansiekunskaper eller motsvarande

Mer information

obligatorisk närvaro

Litteratur

Brieger et al. : Technical Contacts, Prentice Hall

Jones, L and Alexander, R: International Business English,
Cambridge University Press
Tidningsartiklar och böcker i allmän engelska/ newspaper and magazine articles, general English textbooks

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 4 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 12 timmar
 • Självstudier - 28 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 28 timmar
 • Varav schemalagda studier: 52 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Examinator

Hendy Graham

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning