Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Polymerprodukttillverkning 2005 - 2006 - Allmänna studier (maskin- och produktionsteknik)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande grundläggande kunskaper i sådana aspekter av användningen av engelska som kan underlätta deras yrkesverksamhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande bättre kunna kommunicera med andra inom samma bransch om frågor av gemensamt intresse samt förstå relevant facklitteratur.

Innehåll

Genomgång av grammatiska strukturer som är viktiga för teknisk engelska, bl.a. strukturer för beskrivning av processer, förhållandet mellan orsak och verkan, sannolikhet och prognoser, trender, dimensioner och specifikationer. Studier av utvald litteratur i syfte att illustrera sådana grammatiska strukturer i praktiken och utvidga ordförrådet och stimulera diskussion. Introduktion till affärsengelska. inkl. teman som företagsbeskrivning och jobbansökan.

Litteratur

Brieger et al.: Technical Contacts, Prentice Hall Jones, L and Alexander, R: International Business English, Cambridge University Press
Tidningsartiklar och böcker i allmän engelska

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Uppsatser

Examinator

Hendy Graham

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2006-11-20 - Demonstrationer och presentationer
 • 2006-11-20 - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning