Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Barnmorska 2001 - 2004 - Språkstudier
 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Språkstudier
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Språkstudier
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Språkstudier
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Språkstudier
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Språkstudier

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Att utvidga ordförrådet i engelska och underlätta läsning av facktexter,
Att förbättra muntliga och skriftliga färdigheter i engelska i arbetslivet.

Läranderesultat

Studenten klarar av diverse patient/klientsituationer.

Innehåll

Textförståelse, situations- och kommunikationsövningar

Förkunskaper

Gymnasiekurs eller motsvarande

Litteratur

Meddelas senare To be informed

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 3 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 2 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 1 timmar
 • Självstudier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 36 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 10 timmar
 • Varav schemalagda studier: 26 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Tefke Martina

Kursens hemsida

intra/undervisning/språkcentralen/Martina04VÅA

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

OBS! Ny gruppindelning gäller fackfinska + engelska VÅ04 grupp A = 04vå-BM + 04vå-HV
VÅ04 grupp B = 04vå-Ba + 04vå-IK + 04vå-OP + 04vå-PS

Examinationsformer

2006-10-20 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning