Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Barnmorska 2001 - 2004 - Språkstudier
 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Språkstudier
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Språkstudier
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Språkstudier
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Språkstudier
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Språkstudier

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i det finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studerande lär sig utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Studenten förväntas kunna självständigt utarbeta dokument inom det egna yrkesområdet, t. ex. arbetsansökan, meritförteckning och andra arbetslivsdokument, meddelanden, rapporter och anvisningar. Studenten förväntas kunna klara av social växelverkan och behärska mötesteknik, presentation, handledning och patientkontakter.

Innehåll

Sjukvårdsterminologi
Föredrag
Språkriktighet
CV och arbetsansökan

Förkunskaper

Finska I

Litteratur

Av föreläsaren anvisad litteratur / Material distributed by the teacher

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 3 timmar
 • Självstudier - 17 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 44 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 17 timmar
 • Varav schemalagda studier: 27 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

OBS! Ny gruppindelning gäller fackfinska + engelska VÅ04 grupp A = 04vå-BM + 04vå-HV
VÅ04 grupp B = 04vå-Ba + 04vå-IK + 04vå-OP + 04vå-PS

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning