Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/903000/2019-2020/52">Maskin- och produktionsteknik 2005 - Polymerteknik</a>

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förstå sambandet i planering av en plastprodukt med underskärningar, formplaneringen av ett backverktyg samt produktions metoder i formsprutning. Inhämta kunskaper i konstruktionstekniska lösningar och dokumentera sitt arbete till en teknisk ritning med en innehållsförteckning av verktygets komponenter.

Läranderesultat

Efter framgångsrikt avklarad kurs, är studeranden förmögen att planera ett formverktyg med olika delningsplan, konstruera olika underskärningar, använda standardiserade komponenter till att fullgöra komplicerade konstruktioner.

Innehåll

 • Utgångsdata till formstycket med olika underskärningar
 • Formsprutnings process
 • Användning av standard komponenter (backar slider kollapsande kärnor)
 • Bestämning av olika delningsplan
 • Formrum/kärnor insatser
 • Planering av kanaler
 • Planering av tunnelingöt
 • Verktygets ventilering
 • Utstötnings system
 • Krympning
 • Kylsystem temperering
 • Formfyllnings analys (Mold Flow)

Förkunskaper

Solid Edge, kursen 3-D CAD

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 13 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 40 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
 • Varav schemalagda studier: 93 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

Nyroth Erland

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning