Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Polymerprodukttillverkning 2005 - 2006 - Tillverkningsteknik

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kan välja den bästa metoden att tillverka produkten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
-Veta för- och nackdelar för respektive tillverkninsmetoden samt förklara principet.
-välja den bästa metoden att tillverka produkten.
-programmera en CNC-maskin med G-koder

Innehåll

 • Skärande bearbetning
 • Svetsmetoder
 • Gjuteriteknik
 • Plastisk bearbetning
 • Grunder i CNC-teknik
 • Verkstadsteknisk mätteknik
 • Övriga bearbetningsmetoder

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Svetsteknik, skärande- och plastisk bearbetning

Mer information

Laborationer samt handlednignstimmar 100% närvaro.
Raporter/övningar inlämnade senast 31.1.2007

Litteratur

Modern produktionsteknik 1 ISBN 91-47-00320-0
Hågeryd, Björklund och Lenner
NC-tekniikan perusteet ISBN 952-13-0452-9
Eero Pikkarainen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 10 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 26 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 14 timmar
 • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 33 timmar
 • Varav schemalagda studier: 100 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Järvinen Olli

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Introduktion 6.11 --> förel. handledningstimmar och övningar
Laborationer 8.1-2.2.2006
Presentationer vka 3

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning