Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Läranderesultat

Att få baskunskap om ickemetalliska material som
mångsidiga konstruktionsmaterial för olika ändamål,
samt blir bekant med de mest allmänna metoderna för
tillverkning av produkter av dessa material.

Innehåll

Ickemetaller som konstruktionsmaterial, användningen av dessa material samt presentation av de vanligaste tillverkningsmetoderna.

Förkunskaper

Krävs ej

Litteratur

Askeland, D.R: The Science and Engineering of Materials, Chapman&Hall 1993 6Hall
Mattsson, E.: Basic Corrosion Technology for Scientists and Engineers, Ellis HorWood 1998
Föreläsningsanteckningar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 90 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 15 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 15 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 10 timmar
  • Varav schemalagda studier: 125 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Holmberg Mariann

Examinator

Mariann Holmberg

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning