Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/903000/2019-2020/255">Mk exsemin, frivilliga och breddstudier 09-10 - Stadi.tv</a>

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att få studenten att använda sin profesionella kompetens till att beakta de specifika krav som kontext, plats och distributionskanal ställer vid nymediaproduktioner samt att inspirera studenten till innovativa och interaktiva nymediaproduktioner.

Läranderesultat

Målsättningen med kursen är att få studenten att använda sin profesionella kompetens till att beakta de specifika krav som kontext, plats och distributionskanal ställer vid nymediaproduktioner samt att inspirera studenten till innovativa och interaktiva nymediaproduktioner.

Innehåll

Research area: Geolokalisering

Under denhär kursen utrönar vi hurudant innehåll lämpar sig för geotaggning och också testar på olika typer av koncept som lämpar sig för vid visning vid given plats. Ex. geotaggade korta videoklipp som berikar en promenad längs med Esplanaden eller tex. dramaklipp som bör tittas på vid Salutorget för att man ska kunna förstå berättelsen till fullo.

Förkunskaper

Audivisuella grunder

Kursen ersätter följande kurser

inget

Mer information

ingen

Litteratur

ges senare

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 113 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 113 timmar
  • Varav schemalagda studier: 20 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och presentationer

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Mård Tommy

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning