Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/903000/2019-2020/625">Film och media 2019 - Ljudarbete</a>

Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa förståelsen av ljudberättandet som en del av dramaturgi.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå möjligheterna med ljudberättande som en del av dramaturgiskt berättande. Studerande förväntas kunna använda ljudberättandet för att berika och fördjupa all form av audiovisuellt berättande men också ha förståelsen för auditivt berättande som sådant.

Studerandens förmåga att använda de vanligaste programvarorna, så som Pro Tools fördjupas och blir flexibelt. Studerande kan använda olika slag av hårdvara menat för upptagning och bearbetning av ljud inom ljudtekniken på en professionell nivå.

Studeranden förstår olika format inom auditivt berättande: t.ex. hörspel, podcast och dokumentära radioprogram.

Studeranden får prova sina gränser i sitt konstnärliga skapande och utvecklar sin förmåga att lyssna och återskapa omvärlden med hjälp av auditiva medel.

Studerande förstår musikens betydelse för ljudberättandet och audiovisuellt berättande överlag.

Innehåll

Föreläsningar samt övningsuppgifter. Utgående från texter och med förutbestämda målsättningar skapas ljudberättelser som sedan diskuteras och evalueras tillsammans. Studeranden arbetar med ljudmaterialet under övningarna utgående från sin egen kreativitet men under handledning i högskolans utrymmen. I samband med arbetet med uppgifterna går vi igenom och repeterar användningen av studion och Pro Tools-programvaran.

Studeranden kommer också att få välja material så som hörspel och podcast som de sedan analyseras och presenteras för de andra deltagarna i kursen.

Förkunskaper

Avklarad kurs Ljudarbete: ljud på fältet och postproduktion eller motsvarande färdigheter.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 65 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 16 timmar
  • Praktiska övningar - 54 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten at studenten närvarar 80% av närundervisning och gör de givna uppgifter.

Lärare

  • Grönvall John
  • Lindfors Kauko
  • Lönnfeldt John

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (10 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 09:15 - 12:00 A206 Auditivt berättande Lindfors Kauko
2020-01-10 13:15 - 16:00 A206 Auditivt berättande Lindfors Kauko
2020-01-16 09:15 - 12:00 A206 Auditivt berättande Lindfors Kauko
2020-01-22 09:15 - 12:00 DIAK Auditivt berättande Bekräftad! VI är i DIAK i rum 424
2020-01-24 09:15 - 12:00 A206 Auditivt berättande Lindfors Kauko
2020-01-29 13:15 - 16:00 DIAK Auditivt berättande Bekräftad! VI är i DIAK i rum 428
2020-01-30 09:15 - 12:00 A210 Auditivt berättande Lindfors Kauko
2020-02-05 09:15 - 16:00 A206 Auditivt berättande Lindfors Kauko
2020-02-07 09:15 - 16:00 A206 Auditivt berättande Lindfors Kauko

Kurs och studieplanssökning