Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande bör efter avlagd kurs klara av att
strukturera problem och implementera dessa som
programkodslösningar. Utöver detta bör studerande
ha förståelse för och kunna tillämpa olika
datastrukturer för att organisera stora
datamängder. Kursen ger även grundläggande
färdigheter i objektorienterad programmering,
grafisk användargränssnitts programmering och
programmering i olika miljöer (klient/server).

Läranderesultat

Fördjupade programmeringsfärdigheter i
programmerings-språket Java.

Innehåll

Algoritmer
- algoritmbegreppet
- strukturering (underalgoritmer, rekursion)
- modularitet
- effektivitet (komplexitet)
- exempelalgoritmer (t.ex. hantering av lineära
datastrukturer, sökning, sortering)
Datastrukturer
- dynamiska datastrukturer
- lineära datastrukturer (stack och kö)
- länkade datastrukturer (listor, träd och grafer)
- filstrukturer
Datatypbegreppet
- elementära datatyper
- uppräkningstyper
- strukturerade datatyper

Förkunskaper

Introduktion till programmering

Kursen ersätter följande kurser

Fortsättningskurs i C (algoritmer och
datastrukturer)
C-språket 2 (2001-2004)

Mer information

Datum för inlämnande av uppgifter meddelas via mail
och itslearning.

Litteratur

Holm, Per : Objektorienterad programmering och
Java, Studentlitteratur, Sverige, 2007
Cadenhead, R. och Lemay, L. : Teach yourself Java
6 in 21 days, Sams, USA, 2007
Cadenhead, R. och Lemay, L. : Lär dig Java 2 på 3
veckor, Pagina, Sverige, 2003
Franzén T : Java från Grunden,
Studentlitteratur, Sverige, 2003

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 48 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar
 • Självstudier - 25 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

båda kurs projektena skall vara godkända för att
klara av kursen.

Lärare

 • Forss Thomas
 • Westerlund Magnus

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Våren 2013

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning